mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Projektai

Joniškio miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

PROJEKTO PAVADINIMAS

„Joniškio miesto stadiono sutvarkymas ir pritaikymas visuomenės poreikiams“

PROJEKTO EIGA

Data

Įvykis

2021-10-04

Prasidėjo statybos darbai. Atliekami ardymo darbai, lauko vandentiekio – nuotekų tinklų įrengimo darbai.

2021-09-01

Pasirašytas statybvietės perdavimo – priėmimo rangovui aktas

2021-08-20

Įsigaliojo sutartis su AB „Pakruojo arka“ dėl rangos darbų atlikimo

2021-08-09

Gautas VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra leidimas dėl rangos sutarties pasirašymo

2021-07-22

Pasirašyta sutartis su MB „Statybų biuras“ dėl statinio statybos techninės priežiūros

2021-06-18

Rangos darbų viešųjų pirkimų dokumentų derinimas su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

2021-06-18

Paskelbtas rangos darbų viešųjų pirkimų konkursas

2021-06-02

Gautas statybą leidžiantis dokumentas

2021-05-25

Rangos darbų viešųjų pirkimų dokumentų derinimas su VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

2021-05-17

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas techninis darbo projektas

2021-05-14

Gautas bendrosios ekspertizės aktas su išvada, kad techninį darbo projektą galima tvirtinti

2021-01-19

Įvyko viešas projekto projektinių pasiūlymų svarstymas ir pristatymas visuomenei

2020-08-28

Pasirašyta projekto finansavimo sutartis tarp Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

2020-07-31

Pasirašyta sutartis su UAB „Synergy Solutions“ dėl techninio darbo projekto rengimo

2020-05-29

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu projektui skirtas finansavimas

2020-02-26

Pateikta paraiška dėl projekto finansavimo

APIE PROJEKTĄ

Projekto vykdytojas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

veiklų pradžia:

2020 m. rugsėjo mėn.

veiklų pabaiga:

2023 m. rugsėjo mėn.

Projekto vertė

 1 354 785 Eur

Finansavimo šaltiniai

Sporto rėmimo fondas (SRF) ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas ir aprašymas

Gerinti sąlygas ugdyti fiziškai aktyvią ir sveiką visuomenę sutvarkant ir pritaikant  Joniškio miesto stadioną. Siekiama prisidėti prie šių problemų mažinimo: prastėjanti gyventojų sveikata, pasyvumas fizinio aktyvumo veiklose, nekokybiška sporto infrastruktūros būklė, nepakankama paslaugų kokybė ir prieinamumas. Atnaujinta sporto infrastruktūra, paskatins gyventojus būti fiziškai aktyvesniais. Papildomas dėmesys bus skiriamas ir negalią turinčių žmonių fiziniam aktyvumui puoselėti.  Stadionas šiuo metu prieinamas visiems, nuolat ir nemokamai. Šios sąlygos nesikeis ir užbaigus projektą.

Projektu numatomi atlikti pagrindiniai darbai:

 1. Universalios (pritaikyta žaisti rankinį, mažąjį futbolą, tinklinį) dirbtinės dangos sporto aikštelės įrengimas;
 2. Krepšinio aikštelės (dirbtinės dangos) įrengimas;
 3. Laistymo sistemos įrengimas esamoje futbolo aikštėje;
 4. Teniso korto (dirbtinė žolės danga) įrengimas;
 5. Teniso korto (dirbtinė kieta danga) įrengimas;
 6. Teniso treniruočių aikštelės (su sienele) įrengimas;
 7. Bėgimo takų (dirbtinės dangos) įrengimas;
 8. Lengvosios atletikos sektorių įrengimas;
 9. Treniruoklių – mankštos aikštyno įrengimas;
 10. Pėsčiųjų takų įrengimas;
 11. Aikštynų ir teritorijos aptvėrimas, LED apšvietimas;
 12. Žiūrovų tribūnos;
 13. Būtinos sporto įrangos pastatymas.
 14. Pakylos prie buvusios žiūrovų tribūnos remontas.
 15. Mažosios infrastruktūros (suoliukai, šiukšliadėžės, infostendai ir kt.) įrengimas.

Sutvarkytas stadionas prisidės prie visos poilsio zonos „Sidabra“ konversijos į kompleksišką ir universalią erdvę, skirtą sportui, mankštai, poilsiui. Šiuo metu vyksta poilsio zonos „Sidabra“ sutvarkymo ir pritaikymo visuomenei bei verslo poreikiams projektavimo darbai. 

Projekto rezultatas

Sudarytos sąlygos sportuoti ir mankštintis saugiai, organizuotai ar savarankiškai. Gyventojai turės galimybę pasirinkti kurią sporto šaką propaguoti, sportuoti komandinę ar individualią sporto šaką. Sudarytos sąlygos dalyvauti edukacinėse veiklose, gilinti žinias apie sveiką gyvenseną, fizinio aktyvumo naudą, žalingų įpročių žalą. Atnaujintoje sporto bazėje galės būti organizuojamos bent 8 skirtingų sporto šakų fizinio aktyvumo pratybos ir treniruotės (futbolas, lengvoji atletika, žolės riedulys, krepšinis, tinklinis, lauko tenisas, gimnastika, aerobika ir kt.). Sutvarkyta erdvė sudarys sąlygas planuoti ir kitas veiklas, tokias kaip vasaros kino teatras ir pan.

Projekto vadovas

Artūras Pališkevičius, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. Nr. 8 612 95 520, el. p. arturas.paliskevicius@joniskis.lt