mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2022 metai

Joniškio rajono savivaldybės iždas

I ketv. II ketv. III ketv.  

Joniškio rajono savivaldybės administracija

I ketv. II ketv. III ketv.  

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

I ketv. II ketv. III ketv.  

2021-12-31 pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (audito išvada, ataskaita)

2021 metai

Joniškio rajono savivaldybės iždas

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

2020-12-31 pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2020 metai

Joniškio rajono savivaldybės iždas

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

2019-12-31 pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys (audito išvada, ataskaita)

2019 metai

Joniškio rajono savivaldybės iždas

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

2018-12-31 pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metai

Joniškio rajono savivaldybės iždas

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

2017-12-31 pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metai

Joniškio rajono savivaldybės iždas

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

2016-12-31 pasibaigusių metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metai

Joniškio rajono savivaldybės iždas

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės administracija

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.

Joniškio rajono savivaldybės ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis 2015–2022 m.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos gauta parama

2015 m., 2016 m., 2017 m., 2018 m., 2019 m., 2020 m., 2021 m.