mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Asmens duomenų apsauga

Pagrindinė Joniškio rajono savivaldybės administracijos duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar Lietuvos Respublikos teisės.

Platesnė informacija

Duomenų apsaugos pareigūnas

Vardas, Pavardė

Kabineto Nr.

Tel. Nr.

El. paštas

Rasa Lapukienė

 205

(8 426) 43 244
mob. 8 698 84 477

rasa.lapukiene@joniskis.lt

Joniškio rajono savivaldybės administracijos veiksmus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai.

Atmintinė asmenims, ketinantiems kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją dėl skundo pateikimo

Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija
A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5)  271 2804, 279 1445
Faks. (8 5)  261 9494
El. p. ada@ada.lt

Joniškio rajono savivaldybės administracijos sudarytos sutartys

Sutarties pavadinimas Sutarties šalis
Asmens duomenų tvarkymo susitarimas AB Lietuvos paštas
Susitarimas dėl asmens duomenų perdavimo
Susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo Lietuvos centrinė kredito unija
Asmens duomenų tvarkymo sutarties specialiosios sąlygos Maxima LT, UAB

Susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo (IS „Parama“)

UAB Nevda 

Susitarimas dėl asmens duomenų tvarkymo (DVS „Kontora“)

Asmens duomenų teikimo sutartis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Asmens duomenų valdymo sutartis Šiaulių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas
Asmens duomenų tvarkymo sutartis UAB „Algoritmų sistemos“