mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Viešoji tvarka

Joniškio rajono savivaldybės administracijoje įsteigtas Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyris, koordinuojantis bendravimą ir bendradarbiavimą su policijos komisariatu, savivaldybės Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisija, bendruomenėmis, ugdymo įstaigomis, socialines paslaugas teikiančiomis įstaigomis ir kitomis institucijomis nusikaltimų prevencijos ir viešosios tvarkos užtikrinimo srityse, kuriantis ir įgyvendinantis nusikaltimų prevencijos programas.

Joniškio rajono savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2018–2020 m. programa

Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės komisijos veiklos ir savivaldybės nusikaltimų prevencijos 2018–2020 metų programos priemonių plano 2019 metų vykdymo ataskaita
Nusikaltimų prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių plano 2018 metų įvykdymo ataskaita
Nusikaltimų prevencijos ir kontrolės 2015–2017 metų programos priemonių plano 2017 metų vykdymo ataskaita

Kiti dokumentai

Nerūkymo zonų žemėlapis
Vaikų ir jaunimo susibūrimo vietų žemėlapis

Moksleivių anoniminės apklausos rezultatai