mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Rengiamas detaliojo plano koregavimas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo", 9 punktu, informuojame, kad rengiamas detaliojo plano koregavimas kitos paskirties žemės sklypui , Senoji g. 4, Bariūnų k., Joniškio r. sav., pakeičiant žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją ir nustatomi planuojamos teritorijos naudojimo reglamentai.

Sprendimas dėl detaliojo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų: Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 10 d. įsakymas Nr. A-746 „Dėl detaliojo plano koregavimo organizavimo“.

Planavimo tikslai: Pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją ir nustatyti planuojamos teritorijos naudojimo reglamentus.

Planavimo organizatorius: Joniškio rajono savivaldybės administracija.

Planavimo iniciatorius: UAB „Baltmėsa“.

Plano rengėjas: UAB „Geodezijos linija“ (Tilžės g. 82A, Šiauliai, tel. 8 600 22380, el. p. info@geoline.lt).

Informacija teikiama: apie planavimą, darbų programą teikiama planavimo organizatoriaus, plano iniciatoriaus įgalioto atstovo, plano rengėjo patalpose ir Teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021 m. lapkričio 22 d., 10 darbo dienų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, Joniškio rajono savivaldybės internetiniame puslapyje bei Saugėlaukio seniūnijoje, Parko g. 7, Bariūnų k.

Pasiūlymus dėl planavimo galima teikti plano rengėjui ir planavimo organizatoriui raštu bei Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt iki sprendinių viešinimo pabaigos viešo svarstymo su visuomene metu.

Plano organizatoriaus informacija