mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Organizuojamas posėdis

Informuojame, kad 2021 m. lapkričio 24 d. 10.00 val. Joniškio rajono savivaldybės mažojoje posėdžių salėje, II aukšte, vyks Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos (toliau – komisija) posėdis.

Posėdis organizuojamas vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“ ir Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. V-93 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10.2. papunkčiu.

Darbotvarkė

  1. Dėl konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pasirašymo.
  2. Dėl supažindinimo su Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje 2022 metų projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais.
  3. Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2022 metų projektų atitikties formaliesiems kriterijams vertinimo.
  4. Dėl konkursui pateiktų projektų paraiškų pasidalijimo vertinimui tarp komisijos narių ir vertinimo anketų pateikimo termino nustatymo.

Posėdyje stebėtojų teisėmis gali dalyvauti ir pareiškėjų bei kitų neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų  atstovai (toliau – atstovai). Atstovai, ketinantys dalyvauti komisijos posėdyje, ne vėliau kaip 1 dieną iki posėdžio apie tai informuoja komisijos sekretorių el. paštu rita.tamasauskiene@joniskis.lt.

Atvykę į posėdį, atstovai pateikia komisijos sekretoriui dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra pareiškėjo atstovas arba asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu. Pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik toje posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas.

Joniškio rajono savivaldybės administracija