mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

MBA gamykla nebepriims mišrių komunalinių atliekų

UAB „NEG Recycling”, teikianti MBA operavimo paslaugą Šiaulių regione, ilgojo savaitgalio išvakarėse (spalio 29 d. darbo pabaigoje), Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrą (ŠRATC) informavo, kad nuo spalio 30 d. ryto nebepriims mišrių komunalinių atliekų iš Šiaulių regiono savivaldybių į jo operuojamą MBA gamyklą, kuri  nuosavybės teise priklauso ŠRATC.

Nedelsiant apie tai informuota Šiaulių rajono ekstremalių situacijų komisija, kuri, ŠRATC žiniomis, trečiadienį skubos tvarka ketina rinktis į posėdį. Kad regione nekiltų problemų su atliekų surinkimu ir išvežimu šventiniu laikotarpiu ir siekiant užtikrinti tvarką bei stabilizuoti  situaciją, atliekas nuspręsta laikinai šalinti sąvartyne. Apie tokį laikiną sprendimą informuotas ir Aplinkos apsaugos departamentas bei ŠRATC dalininkai (septynios regiono savivaldybės).

„Mūsų vertinimu, tai yra neatsakingų ir negeranoriškų Operatoriaus veiksmų pasekmė. Operatorius jau ilgą laiką sąmoningai nevykdo sutartinių įsipareigojimų ir dėl to, visų pirma, kenčia gyventojai, mokėdami už netinkamą pristatomų atliekų apdorojimą. Visgi tikiuosi, kad dėl tokio privataus Operatoriaus elgesio kilusios laikinos problemos, bus greitai išspręstos. Šiaulių regiono gyventojų lėšomis apmokamų UAB „NEG Recycling“ „paslaugų“ teikimo metu už ES lėšas pastatyta MBA gamykla tapo byrančia ir visiškai apleista, o paslaugų kokybė neatitinka nei sutarties, nei aplinkosauginių reikalavimų. Šiuo metu situacija yra kontroliuojama ir darome viską, kad regiono gyventojai nepatirtų jokių papildomų nepatogumų bei nepagrįstų mokėjimų už netinkamai teikiamas mišrių komunalinių atliekų apdorojimo paslaugas. Dar kartą akcentuojame, kad nesąžiningiems paslaugų teikėjams Šiaulių regiono atliekų tvarkymo grandinėje vietos nėra ir nebus”, – ryžtingai sako ŠRATC direktorius Žilvinas Šilgalis.

Parengta pagal Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro informaciją