mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Kviečiame teikti paraiškas aplinkosauginiams projektams finansuoti

Joniškio rajono savivaldybė kviečia teikti paraiškas 2021 metų aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos priemonių finansavimui.

Paraiškas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymu, aplinkosaugos priemonėms finansuoti, gali teikti savivaldybės administracijos seniūnijos, įstaigos, organizacijos, nevyriausybinės organizacijas, kiti fiziniai ir juridiniai asmenys.

Finansavimo kryptys

  • Aplinkos kokybės gerinimo ir aplinkos apsaugos priemonės;
  • Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės;
  • Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės:
  • Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės;
  • Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės;
  • Želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo, būklės stebėsenos, želdynų kūrimo, želdinių veisimo, inventorizacijos priemonės;
  • Miško sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkų, valdytojų ir naudotojų, įgyvendinamos žalos prevencijos priemonės, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos miškui.

Paraiškos teikiamos iki 2021 m. lapkričio 15 d. Paraiškos teikiamos tiesiogiai atvykus į Joniškio rajono savivaldybės administraciją arba el. paštu nerijus.medisauskas@joniskis.lt.  El. paštu siunčiamos paraiškos turi būti pateiktos taip, kad būtų galima identifikuoti elektroninį parašą ir prašymą pateikusį asmenį.

Informaciją dėl paraiškų teikia Joniškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus Viešosios tvarkos poskyrio vyr. specialistas Nerijus Medišauskas, mob. tel. 8 602 58 630, el. p. nerijus.medisauskas@joniskis.lt.

Joniškio rajono savivaldybės administracijos informacija