mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Kviečiame NVŠ teikėjus teikti paraiškas

Joniškio rajono švietimo centras skelbia konkursą ir kviečia NVŠ teikėjus iki rugpjūčio 18 d. teikti paraiškas naujų mokslo metų programoms (2021-07-26–2021-08-18).

Konkursui dokumentus galite teikti nuo 2021 m. liepos 26 d. iki  2021 m. rugpjūčio 18  d.  Joniškio rajono švietimo centrui adresu Melioratorių a. 14 - 2, 84173 Joniškis arba el.p. sekretore@sc.joniskis.lm.lt

Paraiškos, pateiktos po kvietime nurodyto termino, nevertinamos.

Detalesnė informacija pateikiama čia ir teikiama el. p. sekretore@sc.joniskis.lm.lt, ar mobiliuoju tel. 8 682 92 525.

NVŠ teikėjas, turintis teisę vykdyti NVŠ veiklas, konkursui gali teikti ir Joniškio rajone veiklą įgyvendinti ne daugiau kaip pagal 2 NVŠ programas, kurių trukmė naujais 2021-2022 mokslo metais gali būti:

  • nuo rugsėjo 1 d. iki gruodžio 31 d. (3 arba 4 mėn. programa);
  • nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 30 d. (9 mėn. programa);
  • nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. (11 mėn. programa).

Šiame konkurse nedalyvauja ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos.

NVŠ teikėju gali būti mokykla (išskyrus bendrojo ugdymo), laisvasis mokytojas arba kitas švietimo teikėjas (įstaiga, įmonė, organizacija, taip pat valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padaliniai,  įsteigti Lietuvos Respublikoje, kuriems švietimas nėra pagrindinė veikla).

Finansuojant  NVŠ programas vienam programoje dalyvaujančiam vaikui planuojama skirti 10–20 Eur / mėn. atsižvelgiant į programos prioritetus, trukmę ir vaikų užimtumą.

Didžiausias vienos grupės leistinas vaikų skaičius yra 20 mokinių, NVŠ mokytojo dižiausias leistinas vaikų skaičius – 40 mokinių.

Laukiame konkurso dalyvių paraiškų.

Joniškio rajono švietimo centro informacija