mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informuojame apie parengtus projektinius pasiūlymus

Informuojame apie parengtus Gyvenamosios (vieno buto) paskirties pastato Saulėgrąžų tak., 33, Joniškio m., rekonstravimo projektinius pasiūlymus.

  1. Statinio statybvietės adresas: Saulėgrąžų tak., 33, Joniškio m. kadastrinis Nr. 4730/0006:46
  2. Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ yra 6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai.
  3. Projektinių pasiūlymų rengėjas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com, projekto vadovas – Valentinas Marcikonis, tel. 8 611 11613.
  4. Statytojas: N. B. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais – Valentinas Marcikonis, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com, tel. 8 611 11613.
  5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  nuo 2021 m. lapkričio 03 d. iki lapkričio 19 d. imtinai nuo 9.00 iki 16.00 val. projektuotojo patalpose adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis. Dėl supažindinimo laiko būtina tartis iš anksto. Visi interesantai priimami po vieną, atvykstant privaloma dėvėti apsaugines kaukes.
  6. Nuo 2021 m. lapkričio 03 d. iki lapkričio 19 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis arba el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com.
  7. Viešas susirinkimas vyks 2021 m. lapkričio 19 d. (penktadienis) 16.15 val. Darbininkų g. 1, Joniškis. Visi atvykstantys interesantai privalo dėvėti apsaugines kaukes, pristatymo metu laikytis rekomenduojamo atstumo.

Projektuotojo informacija

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus