mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija dėl specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo

Informuojame apie sprendimo projektą dėl atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo.

Informuojame apie numatomą rengti savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – Atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje specialųjį planą.

Planavimo organizatorius – Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius, Livonijos g. 4, Joniškis. tel. (8 426) 69 141, el. p. savivaldybe@joniskis.lt.

Planavimo tikslai:

  1. sudaryti sąlygas darniai ir racionaliai atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastuktūros raidai, kompleksiškai spręsti ekologinius ir su klimato kaitos padariniais susijusius uždavinius;
  2. numatyti Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje vėjo, saulės ir kitų atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas;
  3. sudaryti sąlygas racionaliam energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui;
  4. kurti sveiką, saugią, darnią, ekologišką, klimato kaitos padarinius mažinančią inžinerinę infrastruktūrą;
  5. sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, skatinančioms alternatyvų energijos šaltinių technologijų plėtrą, didinančioms atsinaujinančios energijos vartojimo efektyvumą;
  6. derinti fizinių, juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybės ir valstybės interesus dėl teritorijų naudojimo ir veiklos, susijusios su atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastuktūros kūrimu ir plėtojimu planuojamoje teritorijoje, sąlygų;
  7. sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui, numatyti priemones, užtikrinančias savivaldybės gamtinio ir kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, ekologinei pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2021-11-05 iki 2021-11-19 planavimo organizatoriaus patalpose – Livonijos g. 4, Joniškis, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje, 215 kab., www.tpdris.lt sistemoje ir  Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų administracinėse patalpose

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui iki 2021-11-19.

Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimo projektas

Joniškio rajono savivaldybės administracija