mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie parengtus statybos projektinius pasiūlymus

Informuojame apie parengtus Pagalbinio ūkio paskirties pastato Šiaulių Senoji g. 15, Kirnaičių k., Kepalių sen., Joniškio raj. sav., statybos projektinius pasiūlymus.

  1. Statinio statybvietės adresas: Šiaulių Senoji g. 15, Kirnaičių k., Kepalių sen., Joniškio raj. sav. kadastrinis Nr. 4750/0006:0028
  2. Statinio numatoma paskirtis – pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ yra pagalbinio ūkio paskirties pastatas.
  3. Projektinių pasiūlymų rengėjas, galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus – IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com, projekto vadovas – Valentinas Marcikonis, tel. 8 611 11 613.
  4. Statytojas: J. K. Įgaliotas asmuo pateiktų projektinių pasiūlymų klausimais – Valentinas Marcikonis, Darbininkų g. 1, Joniškis, el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com, tel. 8 611 11 613.
  5. Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima darbo dienomis  nuo 2021 m. spalio 26 d. iki lapkričio 16 d. imtinai nuo 9.00 iki 16.00 val. projektuotojo patalpose adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis. Dėl supažindinimo laiko būtina tartis iš anksto. Visi interesantai priimami po vieną, atvykstant privaloma dėvėti apsaugines kaukes.
  6. Nuo 2021 m. spalio 26 d. iki lapkričio 16 d. imtinai iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui (statytojo įgaliotam atstovui) gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu IĮ „Joniškio projektuotojai“, Darbininkų g. 1, Joniškis arba el. p. joniskioprojektuotojai@gmail.com.
  7. Viešas susirinkimas vyks 2021 m. lapkričio 16 d. (antradienis) 17.15 val. Darbininkų g. 1, Joniškis. Visi atvykstantys interesantai privalo dėvėti apsaugines kaukes, pristatymo metu laikytis rekomenduojamo atstumo.

Projektuotojo informacija

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus