mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie numatomą statinių projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Ramybės g. 1, Beržininkų k., Kepalių sen., Joniškio r. sav.; Sklypo kadastrinis Nr. 4747/0002:107 Kepalių k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: Sklypo paskirtis – Žemės ūkio.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Kitos (ūkio).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: MB „Statybinis aukštis“ PV Daiva Vozbutė, vozbutedaiva@gmail.com, Tel. 8 601 88 978.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.): E. S.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:  MB „Statybinis aukštis“, Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, Tel. 8 601 88 978.

Susipažinimo laikas: Darbo dienomis 8.00-17.00 val. iki 2022-01-13.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: Pasiūlymai teikiami iki 2022-01-13 darbo dienomis 8:00-17:00 val. raštu Tilžės g. 170-336, LT-76296 Šiauliai, el. paštu vozbutedaiva@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas): Viešo susirinkimo data ir laikas: 2022-01-13 17:00 val. Viešojo susirinkimo metu kviečiame jungtis į tiesioginę transliaciją internetu, kurios metu bus galima teikti pasiūlymus ir pastabas. Vaizdo transliavimo nuoroda.

Projekto rengėjo informacija

Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus