mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie numatomą statinių projektavimą

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, informuojame apie Kitos paskirties inžinerinio statinio – mėšlidės unikalus Nr. 4769-3006-5020, Anapolio k. 1, Kepalių sen., Joniškio r. sav., rekonstravimo projektinius pasiūlymus.

Statinio statybvietės adresas Nekilnojamojo turto registre: žemės sklypas, kadastro Nr. 4750/0006:61 Kirnaičių k.v., Anapolio k. 1, Kepalių sen., Joniškio r. sav.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: Projektuojamas kitos paskirties inžinerinis statinys – mėšlidė, kurio naudojimo paskirtis – Kitos paskirties inžineriniai statiniai. Statinio kategorija – esama – nesudėtingas, būsima – neypatingas statinys.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris: Projektuotojas UAB „AMstructure", į. k. 304499436; Draugystės pr. 6-11, LT-77146, Šiauliai. Projekto vadovas: Mindaugas Ramanauskas, tel. 8 621 45 689, el. p. mindaugas@amstructure.lt.

Statytojas: Ūkininkas V. A. Š.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima Joniškio r.  sav. interneto svetainės skyriuje „Informacija apie visuomenei svarbių statinių projektus“ ir (ar) atvykus į projektuotojo UAB „AMstructure“ būstinę adresu Varpo g. 22, Šiauliai 313 kab., darbo dienomis nuo 9 val. iki 12 val., tel. 8 621 45 689.

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų: teikti pasiūlymus galima iki 2021 m. gruodžio 30 d., el. p. mindaugas@amstructure.lt

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas: viešas susirinkimas vyks Anapolio k. 1, Kepalių sen., Joniškio r. sav. 2021 m. gruodžio 30 d., 16.00 val.

Projektuotojo informacija