mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie numatomą statinių projektavimą

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus” nuostatomis, informuojame apie Prekybos paskirties pastato (7.3.) Livonijos g. 21, Joniškio m., kapitalinio remonto projekto, keičiant dalies patalpų paskirtį į maitinimo projektinius pasiūlymus.

Projekto pavadinimas: Prekybos paskirties pastato (7.3.) Livonijos g. 21, Joniškio m., kapitalinio remonto projektas, keitičiant dalies patalpų paskirtį į maitinimo“.

Statinio statybvietės adresas: Livonijos g. 21, Joniškio m..

Žemės sklypo kadastrinis numeris: 4730/0803:15 Joniškio m. k. v.

Žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: kita; komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statybos rūšis: paskirties keitimas, kapitalinis remontas.

Statinio kategorija: ypatingasis.

Statinio naudojimo paskirtis: prekybos (7.3).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, el. pašto adresas ir telefono numeris.

Projektavimo studija Archera, UAB, įm. k. 303274162, adresas: Kęstučio g. 11-1, Telšiai; Projekto vadovas ir architektas Egidijus Narmontas, el. p. info@archera.com; tel. +370 664 40 660.

Statytojas: UAB „Tilžės būstas“.

Susipažinimas su projektiniais pasiūlymais: Joniškio rajono savivaldybės interneto svetainės skyriuje „Visuomenei svarbūs statiniai“, arba adresu Kęstučio g. 11-1, Telšiai, darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., iki 2021-12-09.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų visuomenė gali teikti el. paštu: [email protected], info@archera.lt iki 2021 m.gruodžio 9 d.
Pasiūlyme nurodyti vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną, el. paštą, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Statytojui pageidaujant viešas susirinkimas organizuojamas elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos (toliau – transliacija) būdu (toliau – nuotoliniu būdu). Bus sudaryta galimybė asmenims dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, naudojant TGĮ, užtikrinama visiems viešai prieinama transliacija ir sudarytos sąlygos transliacijos metu suinteresuotos visuomenės atstovams teikti pasiūlymus, klausimus ir gauti atsakymus.

Asmenys, neturintys galimybių dalyvauti viešame susirinkime nuotoliniu būdu, gali teikti klausimus ir pasiūlymus raštu arba elektroniniu paštu iki susirinkimo dienos

Susirinkimo data ir laikas: 2021 m.gruodžio 9 d. 15:30 val. (prisijungimo nuoroda).

Projektuotojo informacija