mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Informacija apie atmestus pasiūlymus

Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021m. spalio 14 d. įsakymu Nr. A-993 „Dėl pasiūlymo inicijuoti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo specialųjį planą atmetimo“ ir  2021 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. A-1001 „Dėl pasiūlymo inicijuoti vietovės lygmens specialųjį planą atmetimo“ atmetė pasiūlymus inicijuoti ir rengti vietovės lygmens specialiuosius planus, kuriais būtų išnagrinėtos vėjo elektrinių vystymo galimybės Joniškio rajono savivaldybėje, Joniškio, Kepalių, Kriukų, Saugėlaukio, Satkūnų, Skaistgirio ir Žagarės seniūnijose.

Kadangi dabar galiojančio Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-61 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“, sprendiniai nereglamentuoja planuojamų alternatyvių atsinaujinančių išteklių energijos panaudojimo galimybių, Joniškio rajono savivaldybės administracija numato rengti savivaldybės lygmens atsinaujinančių išteklių energetikos infrastruktūros vystymo specialųjį planą, kuris savivaldybės tarybos sprendimu bus pripažintas savivaldybės bendrojo plano sudedamąja dalimi.

Joniškio rajono savivaldybės administracija