mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Dėl vaikų vasaros programų ir kitų NVŠ veiklų finansavimo

Joniškio rajono savivaldybės administracija  kviečia teikti paraiškas Vaikų vasaros programų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų vykdymo programoms, vadovaujantis Joniškio r. savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. T-62 „Dėl vaikų vasaros programų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vaikų vasaros programų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Vasaros programų prioritetai 2021 metams:

  1. programoms, skirtoms dėl COVID – 19 pandemijos atsiradusiems mokymosi praradimams kompensuoti;
  2. programoms, skirtoms socialinei ir emocinei savijautai stiprinti.

Vasaros programos paraiškas gali teikti ir Vasaros programas vykdyti švietimo, kultūros ir sporto įstaigos, laisvieji mokytojai, nevyriausybinės organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų ar Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymų nustatyta tvarka, bei kiti juridiniai asmenys (toliau – Programų vykdytojai), kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų poilsio stovyklų veikla ir / ar neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymas. Vasaros programų veiklas vykdo asmenys, turintys teisę dirbti mokytojais pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio nuostatas.

Paraiškos forma

Paraiškas iki gegužės 21 d. teikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjai Astai Žilinskienei el. paštu asta.zilinskiene@joniskis.lt. Informaciją teikia Joniškio r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Eglė Damalakaitė, el. p. egle.damalakaite@joniskis.lt, tel. 8 686 39 120.

Joniškio rajono savivaldybės administracija