mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Skelbimai

Dėl strateginio poveikio aplinkai vertinimo

2021–2027 m. Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos vykdančioji institucija priėmė sprendimą nevykdyti programos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo programos teritorijoje Lietuvoje.

Programos regimo organizatorius (programos vykdančioji institucija):Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija, adresu Peldu g. 25, LV-1494, Ryga, Latvija. Kontaktiniai asmenys: Sandra Vilciņa tel. +371 66016740, el. paštas sandra.vilcina@varam.gov.lv; Zanda Mangule, el. paštas zanda.mangule@varam.gov.lv, www.latlit.eu.

Programos pavadinimas: 2021–2027 m. Interreg VI-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

Programos konkretūs tikslai:

  1. Kiti veiksmai, kuriais remiamas geresnis bendradarbiavimo valdymas.
  2. Prisitaikymo prie klimato kaitos ir nelaimių rizikos prevencijos ir atsparumo skatinimas.
  3. Gamtos, biologinės įvairovės ir žaliosios infrastruktūros apsaugos ir išsaugojimo, be kita ko, miestų teritorijose, ir mažinant visų rūšių taršą, stipinimas.
  4. Marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, skatinimas vykdant integruotus veiksmus ir socialines paslaugas.
  5. Kultūros ir darnaus turizmo vaidmens ekonominės plėtros, socialinės įtraukties ir socialinių inovacijų srityse stiprinimas.

Vykdančiosios institucijos priimta strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atrankos išvada: Vadovaujantis parengtu strateginio poveikio aplinkai vertinimo atrankos dokumentu programos teritorijai Lietuvoje, vertinimo subjektų išvadomis, kad reikšmingos neigiamos Programos pasekmės aplinkai, „Natura 2000“ teritorijose saugomoms rūšims ir natūralioms buveinėms, nacionalinėms saugomoms teritorijoms ar gamtinėms vertybėms nenumatomos, Programos strateginis pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir programos atrankos vertinimui atlikti dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje Peldu g. 25, LV-1494, Ryga, Latvija, ir interneto svetainėje www.latlit.eu.

Dokumentai

Parengta pagal Latvijos Respublikos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerijos informaciją