mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Saugėlaukio seniūnija

Sueigos data Priimti sprendimai

2021-06-08

2021 m. lėšas, skirtas kelių priežiūrai, paskirstyti sekančiai:
1. Užbaigti Bariūnų k. Senosios g. asfaltavimą iki sankryžos su privažiuojamuoju keliu prie Bariūnų gamybinio komplekso nuo kelio 209 Joniškis-Žeimelis-Pasvalys.
2. Užbaigti Pošupių k. Grybų g. asfaltavimą – apie 65 m.
3. Patiesti ištisinį asfaltą Bariūnų k. Baseino gatvėje − apie 70 m.
4. Sutvarkyti kelio Latveliškių miškas-Pavirčiuvė šlaitus.
5. Likusią sumą skirti kelių lyginimui greideriu bei skaldai ir žvyrui pirkti.

2021-04-28

Į Vertinimo komisiją deleguoti Pošupių seniūnaitę Loretą Pociūnienę

2021-03-04

2021 m. KPP lėšas, skirtas kelių priežiūrai, paskirstyti sekančiai:
1. Užbaigti Bariūnų k. Senosios g. asfaltavimą - patiesti apie 50 metrų ištisinio asfalto.
2. Pošupių k. Grybų g. patiesti apie 50 m. ištisinio asfalto.
3. Duobių tvarkymui kelio atkarpai nuo Saugėlaukio k. iki Melnių k. skirti apie 4500 eurų.
4. Skirti lėšų 5 tonoms šalto asfalto įsigyti.
5. Likusią sumą skirti seniūnijos kelių lyginimui greideriu bei skaldai ir žvyrui pirkti.

2021-02-25

1. 2021 m. lėšų, skirtas vietinių iniciatyvų įgyvendinimui, skirti tvenkinio valymui, gilinimui ir pakrantės teritorijos pritaikymui poilsiui Pošupių kaime.
2. Pritarti 2021 m. seniūnijos veiklos planui.

2020-10-09

1. Numatyti Saugėlaukio seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų eiliškumą.
2. Numatyti Saugėlaukio seniūnijos kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų eiliškumą.

2020-06-11

Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui skirti 1021,00 eurų Pošupių kaimo bendruomenei.

2020-04-06

Patvirtinti vykdytiną ir finansuotiną veiklą – bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

2020-02-28

 

1. Sudaryti kelių ir gatvių sąrašą, kurie bus tvarkomi KPP lėšomis 2020 m.:

1) Bariūnų k. Senosios g. apie 50 metrų ištisinio asfalto;
2) Pošupių k. Grybų g. apie 50 m. ištisinio asfalto;
3) Pošupių k. Jonų g. lyginimas greideriu ir skaldos pylima;
4) Kelio per Balkaičių kaimą lyginimas greideriu ir skaldos pylimas.

2. Skirti lėšų pirkti 5 tonoms šalto asfalto.
3. Duobių tvarkymui kelio atkarpai nuo Saugėlaukio k. iki Melnių k. skirti apie 7000 eurų.
4. Likusią sumą skirti seniūnijos kelių lyginimui greideriu bei skaldai ir žvyrui pirkti.
5. Bariūnų vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimui skirti 2500 eurų.
6. Pritarti 2020 m. seniūnijos veiklos planui.

2020-01-23

1. Numatyti Saugėlaukio seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbai.
2. Numatyti Saugėlaukio seniūnijos kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbai.

2019-10-22

Sueigos pirmininke išrinkti Loretą Pociūnienę.

2019-08-29

Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui skirti 1041,00 eurų Bariūnų kaimo bendruomenei.

2019-06-28

1. Patvirtinti vykdytiną ir finansuotiną veiklą – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).
2. 2500 eurų skirti Mindaugių kaimo bendruomenei.

3. Skirti 1100 eurų Mindaugių kaimo bendruomenės projekto „Iš kiemo į didįjį krepšinį“ kofinansavimui. 

2019-04-29

1. Patikslinti 2019 m. lėšų, skirtų kelių priežiūrai, paskirstymą:

1) Bariūnų k. Senosios g. ištisiniam asfaltui skirti 20000 eurų: 14370 Eur iš KPP lėšų ir 5630 Eur iš SB lėšų;
2) už 2100 eurų iš KPP lėšų pirkti šalto asfalto;
3) 8262 eurus iš KPP lėšų skirti seniūnijos kelių lyginimui su greideriu, skaldai ir žvyrui pirkti bei sniego valymui;
4) Saugėlaukis−Skribakiai kelio remontui iš SB lėšų skirti 19203 eurus.

2. Sudaryti numatomų asfaltuoti gatvių eiliškumą 2020-2021 m.:

1)  Užbaigti Senąją g. Bariūnų k.;
2)  Grybų g. Pošupių k.;
3)  Ramybės g. Pošupių k.;
4)  Bokšto g. Bariūnų k.

2019-03-18

1. 2019 m. numatomas lėšas, skirtas kelių priežiūrai, paskirstyti:

1) Bariūnų k. Senosios g. apie 100 metrų ištisinio asfalto skirti apie 9000 eurų;
2) 5 tonoms šalto asfalto pirkti skirti apie 1500 eurų;
3) likusią sumą bus skirti seniūnijos kelių lyginimui greideriu, skaldai ir žvyrui pirkti.

2. 2019 m. lėšas, skirtas vietinių iniciatyvų įgyvendinimui bei seniūnijų remiamų projektų kofinansavimui, paskirstyti:

1) 300 eurų skirti Pošupių kaimo bendruomenės projekto užbaigimui;
2) Bariūnų vaikų žaidimo aikštelės atnaujinimui skirti 2200 eurų;
3) pinigus, skirtus projektams paremti, padalinti vėliau,  atsižvelgiant į laimėtus projektus.

3. Pritarti 2019 m. seniūnijos veiklos planui.