mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Rudiškių seniūnija

Sueigos data Priimti sprendimai
2020-06-08

Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui 785,00 eurų skirti Rudiškių kaimo bendruomenės projekto įgyvendinimui.

2020-04-08

Patvirtinti vykdytiną ir finansuotiną veiklą – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

2020-02-28

1. Pritarti Rudiškių seniūnijos 2020 metų veiklos planui.
2. Nutarta už Vietinių iniciatyvų įgyvendinimui 2,5 tūkst. Eurų skirtas lėšas  tęsti šaligatvio atnaujinimo darbus prie seniūnijos administracinio pastato ir sutvarkyti vieną viešąją erdvę.
3. Iš kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 10000 eurų skirti daliniam Kaštonų g. Rudiškių k. asfaltavimui, likusią sumą 4764 eurų skirti kelių skaldavimui ir greideriavimui.

2020-02-18

Patvirtinti 2019 m. veiklos ataskaitą.

2020-01-22

1. Patvirtinti Rudiškių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų eiliškumo sąrašą ir siūlyti įtraukti į Joniškio rajono savivaldybės kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto prioritetinį sąrašą šiuos kelius:

1.1. JN7624 Rudiškių k. Kančiūnų g.– JN0617 Kančiūnų k.
1.2. JN7627 (iki miško) Rudiškių k. Pušynės g. – JN0601 per Žmirklių k.
1.3. JN0605 Beržėnai – Trumpaičiai
1.4. JN0615 Staneliai – Rimšeliai
1.5. JN7625 Rudiškių k. Pamūšio g.

2. Patvirtinti Rudiškių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų eiliškumo sąrašą:

2.1. JN7619 Kaštonų g. Rudiškių k.
2.2. JN7611 Mokyklos g. Jankūnų k.
2.3. JN7627 Pušynės g. Rudiškių k.
2.4. JN7625 Pamūšio g. Rudiškių k.
2.5. JN7617 Sporto g. Rudiškių k.
2.6. JN7622 Alytaus g. Rudiškių k.
2.7. JN0609 Vilties g. Stanelių k.
2.8. JN7602 Tujų g. Beržėnų k.
2.9. JN7623 Šermukšnių g. Rudiškių k.
2.10. JN7615 Povilaičių g. Rudiškių k.

2019-11-15

Seniūnaičių sueigos pirmininke išrinkti Rūtą Sukovą.

2019-08-27

Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui 790,00 eurų skirti Rudiškių kaimo bendruomenės projekto įgyvendinimui.

2019-06-28

Patvirtinti vykdytiną ir finansuotiną veiklą – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

2019-04-08

1. Joniškio rajono savivaldybės biudžete skirtas lėšas vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2019 m. Rudiškių seniūnijoje 16 142 eur. panaudoti:

1.1. Rudiškių k. Kaštonų g dalies ištisiniam asfaltavimui – apie 10 000 eur.

1.2. Kelių  JN 0615  Staneliai – Rimšeliai  ir JN0605 Beržėnai – Trumpaičiai skaldavimui apie 6 142 eur.

2. Joniškio rajono savivaldybės biudžete skirtas lėšas seniūnijos kelių remontui ir priežiūrai (greideriavimui, skaldavimui, sniego valymui, šalto asfalto pirkimui ir pan.) skirti 16 230 eur. Panaudoti:

2.1. Seniūnijos kelių remontui ir priežiūrai (greideriamimui, skaldavimui, sniego valymui, šalto asfalto pirkimui ir pan.) skirti 11 230 eur.
2.2. Rudiškių gyvenvietės asfaltuotų Pušynės, Povilaičių, Pamūšio, Gulbinų ir Liepų gatvių duobių lyginimui skirti 5 000 eur.

2019-03-3 1. už Vietinių iniciatyvų įgyvendinimui 2,5 tūkst. Eurų skirtas lėšas paskirti šaligatvių atnaujinimo darbams.
2. Pritarti seniūnijos 2019 m. veiklos planui.
2018-02-26

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos skirtas lėšas 13538,00 Eur. panaudoti:

1.1. Seniūnijos kelių remontui ir priežiūrai – 8538,00 Eur.
1.2. Rudiškių gyvenvietės asfaltuotų gatvių duobių lyginimui – 5000,00 Eur.:
1.2.1. Pamūšio - 2200,00 Eur;
1.2.2. Pušynės - 700,00 Eur;
1.2.3. Povilaičių - 600,00 Eur;
1.2.4. Gulbinų – 800,00 Eur;
1.2.5. Liepų – 700,00 Eur.

2. Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšas 13124,00 Eur. panaudoti:

2.1. Rudiškių k. Kaštonų g. dalies ištisiniam asfaltavimui – 10000,00 Eur;
2.2. Kelio „Rudiškiai-Žmirkliai“ skaldavimui – 3124,00 Eur.