mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Kriukų seniūnija

Sueigos data Priimti sprendimai
2021-03-04

Pritarti 2021 m. lėšų paskirstymui (Kelių priežiūros ir plėtros programa)

2020-10-01

1.Pritarti Kriukų seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų sąrašo eiliškumui:
1.1. (JN0423-0427) kelias Nr. 209 Joniškis – Žeimelis – Pasvalys – Veikšiai – Lieporai.
1.2. (JN7315) Kelias Nr. 209 Joniškis – Žeimelis- Pasvalys – Skakų k. Senoji g.
1.3. (JN0415) Kriukai – Dumblynė (prie Kriukų mstl. kapinių),
1.4. (JN0401) Kriukai – Stagariai.
1.5. (JN00428) privažiuojamasis kelias prie Bitužių kapinių.
2. Pritarti Kriukų seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų prioritetinio sąrašo eiliškumui:
2.1. (JN7309) Kriukų mstl., Žemaitės g.
2.2. (JN7302) Kriukų mstl., Naujoji g.
2.3. (JN7307) Kriukų mstl., Draugystės g.
2.4. (JN7310) Lieporų k., Ąžuolų g.
2.5. (JN7301) Kriukų mstl., Kapų g.
2.6. (JN7319) Bučiūnų k., Virčiuvio g.
2.7. (JN7314) Lieporų k., S. Goseo g.
2.8. (JN7313) Lieporų k., Liepų g.
2.9. (JN7317) Bučiūnų k., Miško g.
2.10. (JN7312) Lieporų k., Raisto g.

2020-06-08

1. Pritarti Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų vietinės reikšmės keliams(gatvėms) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2020 m., paskirstymui:
1.1. Kriukų mstl., Kęstučio g. daliniam asfaltavimui, 1100 m2.
1.2. Kriukų mstl., S. Dariaus ir S. Girėno g. naujo šaligatvio įrengimui, 80 m2.
1.3. Kelių ir gatvių remontui ir priežiūrai.

2. Pritarti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ konkursui pateiktos paraiškos vertinimui. Skirtas lėšas 1022,00 eurus skirti Lieporų kaimo bendruomenės „Sodžius“ projekto „Vaikystė – džiaugsmas“ įgyvendinimui.

2020-04-10

Pritarti vykdytinai ir finansuotinai veiklai– veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.“ (Aprašo 10.5. punktui).

2020-03-05

1. Pritarti Kriukų seniūnijos 2019 metų ataskaitai.

2. Pritarti 2020 metų seniūnijos veiklos planui.

2020-02-27

1. Patvirtinti Joniškio rajono savivaldybei skirtų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti 2020 m. paskirstymui:
1.1. Kriukų mstl., Draugystės g. dalinis asfaltavimas, 605 m2, 18200,00 eurų.
1.2. Kelių ir gatvių priežiūrai ir remontui: greideriavimui, sniego valymui, asfaltbetonio duobių remontui, šlaitavimui, planiravimui, skaldavimui, žvyravimui, pralaidų remontui.

2020-01-21

1. Patvirtinti Kriukų seniūnijos vietinės reikšmės kelių gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų objektų sąrašą::
1.1. (JN0423-JN0427) kelias Nr. 209 Joniškis-Žeimelis-Pasvalys-Veikšiai -Lieporai;
1.2. (JN7309) Kriukų mstl., Žemaitės g.
1.3. (JN7315) kelias Nr. 209 Joniškis – Žeimelis- Pasvalys- Skakų k. Senoji g.
1.4. (JN0415) Kriukai – Dumblynė (prie Kriukų mstl. kapinių).
1.5. (JN0401) Kriukai – Stagariai.

2. Patvirtinti Kriukų seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto objektų sąrašą:
2.1. (JN7307) Kriukų mstl., Draugystės g.
2.2. (JN7305) Kriukų mstl., Kęstučio g.
2.3. (JN7302) Kriukų mstl., Naujoji g.
2.4. (JN7301) Kriukų mstl., Kapų g.
2.5. (JN7319) Bučiūnų k., Virčiuvio g.2.6. (JN7310) Lieporų k., Ąžuolų g.
2.7. (JN7314) Lieporų k., S. Goeso g.
2.8. (JN7313) Lieporų k., Liepų g.
2.9. (JN7312) Lieporų k., Raisto g.
2.10. (JN0402) Kriukų aplinkkelis nuo kelio Kriukai – Stagariai iki Kriukų mstl., Kapų g.

2019-09-25

1. Pritarti Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 2019 m. lėšų perskirstymui: Kriukų mstl., Naujosios g. daliniam asfaltavimui skirtus 25500,00 eurus skirti kelių: Lieporai – Veikšiai, Lieporai - Latveliškiai – Katinai, skaldavimui.

2. Pritarti prioritetinių kelių, gatvių remonto 2020 - 2022 m. sąrašo eiliškumo patikslinimui
2. 1. Kriukų mstl., Kęstučio g. dalinis asfaltavimas.
2. 2. Kriukų mstl., Draugystės g. dalinis asfaltavimas.
2. 3. Lieporų k., Ąžuolų g. dalinis asfaltavimas prie autobusų sustojimo aikštelės.
2. 4. Kriukų mstl., Naujosios g. dalinis asfaltavimas.
2. 5. Kriukų mstl., Žemaitės g. rekonstrukcija ir kapitalinis remontas.
2. 6. Kelio atkarpos Lieporai – Veikšiai rekonstrukcija ir kapitalinis remontas.
2. 7. Kelio prie Kriukų mstl. kapinių rekonstrukcija ir kapitalinis remontas.

3. Pritarti Vietinių iniciatyvų lėšas 1300,00 eurų perkelti į priemonę Seniūnijos veiklos užtikrinimas.

2019-08-28

Pritarti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Siūlyti skirti 1051,00 Eur Darginių kaimo bendruomenei „Šilas“.

2020-07-01

Patvirtinti vykdytiną ir finansuotiną veiklą (kultūrinė ir švietėjiška veikla (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietovės bendruomenės telkimas ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos).

2019-04-03

1. Pritarti Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, Kelių priežiūros ir plėtros programos 2019 metų lėšų paskirstymui:
1.1. Kriukų mstl., Kęstučio g. daliniam asfaltavimui, 905 m2 , 18000,00 eurų.
1.2. Kriukų mstl., Naujosios g. daliniam asfaltavimui ,1250m2, 25500,00 eurų.
1.3. Kelių ir gatvių priežiūrai ir remontui: greideriavimui, sniego valymui, asfaltbetonio duobių remontui, šlaitavimui, planiravimui, skaldavimui, žvyravimui, pralaidų remontui.

2. Pritarti prioritetinių kelių ir gatvių remonto 2020-2022 m. eiliškumo sąrašui:
2.1. Kriukų mstl., Kęstučio g. dalinis asfaltavimas.
2.2. Lieporų k., Ąžuolų g. dalinis asfaltavimas prie autobusų sustojimo aikštelės.
2.3. Kriukų mstl., Naujosios g. dalinis asfaltavimas.
2.4. Kriukų mstl., Žemaitės g. rekonstrukcija ir kapitalinis remontas.
2.5. Kelio atkarpos Lieporai–Veikšiai rekonstrukcija ir kapitalinis remontas.
2.6. Kelio prie Kriukų mstl. kapinių rekonstrukcija ir kapitalinis remontas.

2019-03-25

Pritarti 2019 m. Kriukų seniūnijos metiniam veiklos planui

2018-09-07

Pritarti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano 2.3 priemonei „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Siūlyti skirti lėšas Kriukų kaimo bendruomenei „Šešėvė“.

2018-07-16

Pritarti Kriukų k. bendruomenės„Šešėvė“ projekto „Poilsio ir laisvalaikio zonos prie tvenkinio Kriukų mstl. sukūrimas“, kofinansavimui.

2018-03-19

Pritarti Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų perskirstymui: Kriukų mstl. K. Donelaičio g. šaligatvio numatytas lėšas 9100,00 eurų skirti Kriukų mstl., Naujosios g. asfaltavimui

2018-03-02

1. Pritarti Kriukų seniūnijos 2017 metų ataskaitai.
2. Pritarti 2018 metų seniūnijos veiklos planui.

3. Pritarti Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšų vietinės reikšmės keliams (gatvėms) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, Kelių priežiūros ir plėtros programos 2018 metų lėšų paskirstymui:
3.1. Kriukų mstl., Naujosios g. daliniam asfaltavimui, 715m2, 14300 eurų.
3.2. Kriukų mstl., K. Donelaičio g. šaligatvio įrengimui, 130 m, 9100,00 eurų.
3.3. Kelių ir gatvių priežiūrai ir remontui: greideriavimui, sniego valymui, asfaltbetonio duobių remontui, šlaitavimui, planiravimui, skaldavimui, žvyravimui, pralaidų remontui.