mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Kepalių seniūnija

Sueigos data Priimti sprendimai
2022-03-15
Pritarti 2021 metų seniūnijos veiklos ataskaitai.
Pritarti 2022 metų seniūnijos veiklos planui.
2022-01-26 1. Patvirtinti Kepalių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų eiliškumo sąrašą:
1.1. Gasčiūnai-Cigoniškiai-Jonaičiai-Burniškiai“ (Nr. JN0529) 3 km. kelio ruože;
1.2. Šlapakių kaimo Audruvės gatvės (Nr. JN7537) 1,3 km;
1.3. Kepalių kaimo Malūno gatvės (Nr. JN7517) 0,8 km.
2. Patvirtinti Kepalių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų eiliškumo sąrašą:
2.1. Urėdijos g. atšaka pro daugiabučius (namo Nr. 2, 4, 6, 8, 10) (0,28 km.),
2.2. Beržininkų kaimo Liepų g. dalis (0,27 km.),
2.3. Beržininkų kaimo Vyturio g. dalis (0,3 km.),
2.4. Beržininkų kaimo Akacijų g. ir Akacijų g. atšaka (0,5 km.),
2.5. Gasčiūnų kaimo Mokyklos g. (0,8 km.),
2.6. Gasčiūnų kaimo Jaunimo g. (0,3 km.),
2.7. Kurmaičių kaimo Pakluonių g. (0,6 km.),
2.8. Kepalių kaimo Tujų g. (dalis gatvės nuo 10 namo) (0,3 km.).
2021-05-03 Į Joniškio rajono savivaldybės projektų atrankos ir vertinimo komisiją atstovo nedeleguoti.
2021-03-26
1. Pritarti 2020 metų seniūnijos veiklos ataskaitai.
2. Pritarti 2021 metų seniūnijos veiklos planui.
2021-03-04 1. 2021 metų KPP programos lėšas (22 066,00 Eur.) skirti Beržininkų kaimo dalies Liepų gatvės asfaltavimui.
2. 2021 metų KPP programos lėšas (5 055,00 Eur.) skirti Kepalių seniūnijos kelių ir gatvių priežiūrai, remontui.
2020-09-07 1. Patvirtinti Kepalių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų eiliškumo sąrašą.
2. Patvirtinti Kepalių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų eiliškumo sąrašą.
2020-06-11

1. Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorei 1168,00 eurų skirti asociacijos „Gasčiūnų kaimo bendruomenė“ projekto įgyvendinimui.
2. Joniškio rajono savivaldybės biudžeto 2020 metų lėšas vietinės reikšmės keliams (gatvėms) prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstyti:

2. 1. Kelio „Gasčiūnai-Kirnaičiai“ rekonstrukcijos darbams atlikti skirti 18 576, 96 eurų.
2.2. Vietinės reikšmės kelių/gatvių priežiūrai ir asfaltavimui skirti 16 403,04 eurų.

2020-04-06 Patvirtinti vykdytiną ir finansuotiną veiklą – veikla, skirta narių (gyventojų) sutelktumui ir tarpusavio pasitikėjimui stiprinti, organizuojant vaikų ir jaunimo laisvalaikio užimtumą (renginių, stovyklų ir kitų prasmingo vaikų bei jaunimo laisvalaikio užimtumo veiklų organizavimas, skatinantis asmeninių ir socialinių gebėjimų ugdymą), bendruomenės narių kultūrinei ir švietėjiškai veiklai skatinti (priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, gyvenamosios vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba, kitos panašios veiklos), sporto ir sveikatinimo veiklai skatinti (sportuojančių gyvenamosios vietovės bendruomenės narių telkimas, sporto varžybų ir treniruočių organizavimas, sveikai gyvensenai propaguoti skirtų renginių, teminių užsiėmimų ir mokymų organizavimas), bendruomenių akcijų bei iniciatyvų, skirtų viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti, organizavimas (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams). Ilgalaikiam materialiajam turtui įsigyti gali būti skirta ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti reikalingų lėšų.“ (Aprašo 10.5. punktas).
2020-03-06 1. Pritarti 2019 metų seniūnijos veiklos ataskaitai.
2. Pritarti 2020 metų seniūnijos veiklos planui.
2020-01-24 1. 2020 metų KPP programos lėšas (22 200 Eur.) skirti Beržininkų kaimo Liepų gatvės dalies asfaltavimui.
2. 2020 metų KPP programos lėšas (7 967 Eur.) skirti Kepalių seniūnijos kelių ir gatvių priežiūrai, remontui.
2020-01-24 1. Patvirtinti Kepalių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių kapitalinio remonto, rekonstravimo ir statybos darbų eiliškumo sąrašą ir siūlyti įtraukti į Joniškio rajono savivaldybės kelių ir gatvių statybos, rekonstrukcijos ir kapitalinio remonto prioritetinį sąrašą šiuos kelius:
1.1. Šlapakių kaime Audruvės gatvės (JN7537) dalį;
1.2. Kepalių kaime Malūno gatvės (JN7517) dalį;
1.3. „Gasčiūnai-Jonaičiai-Burniškai“ (JN0529) kelią.

2. Patvirtinti Kepalių seniūnijos vietinės reikšmės kelių, gatvių paprastojo remonto darbų eiliškumo sąrašą:
1) Beržininkų kaimo Liepų gatvės dalis;
2) Beržininkų kaimo Vyturio gatvės dalis;
3) Gasčiūnų kaimo Mokyklos gatvė;
4) Beržininkų kaimo Akacijų gatvė;
5) Urėdijos gatvės atšaka pro daugiabučius (namo Nr. 2, 4, 6, 8, 10);
6) Beržininkų kaimo Parko gatvė;
7) Gasčiūnų kaimo Jaunimo gatvės dalis;
8) Kurmaičių kaimo Pakluonių gatvė;
9) Beržininkų kaimo Akacijų g. atšaka;
10) Kepalių kaimo Tujų gatvės (nuo 10 namo).
2019-11-11 Seniūnaičių sueigos pirmininku išrinkti Beržininkų seniūnaitį Vytautą Valaitį.
2019-08-23

Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui 1194,00 eurų skirti Kepalių kaimo bendruomenės „Ašvinė“ projekto įgyvendinimui.

2019-07-01

Patvirtinti vykdytiną ir finansuotiną veiklą – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).

2019-04-24 

1.1. Kirnaičių kaimo Beržų gatvės dalies (200 m) asfaltbetonio dangos klojimui skirti apie 18 tūkst. eurų;
1.2. Gasčiūnų kaimo Mokyklos gatvės dalies (apie 100 m) asfaltbetonio dangos klojimui skirti apie 8 tūkst. eurų;
1.3. Kelių priežiūrai (greideriavimui, sniego valymui, asfaltuotų kelių duobių sutvarkymui) skirti apie 8648 eurus.
2. Kelių priežiūrai, kelio stiprio atstatymui skalda skirti apie 27 507 eur.
2.1. tvarkyti gyvenamąsias vietoves ir kaimus – Skarių k., Noriūnų k., Andrešiūnų k.
2.2. susisiekimo kelius tarp kaimų tvarkyti tokia eile/tvarka: a) Sabačiūnai – Anapolis; b) Gasčiūnai – Jonaičiai (iki Pakruojo r. ribos) link Pamūšio k.; c) Mėdginai – Stoniūnai; d) Kepaliai – Stoniūnai; e) Mikšiūnai – Skariai – Kurmaičiai; f)  Linksmėnai –Trivalakiai(iki Pakruojo r. ribos); g)  Kurmaičiai – Vekonys – Gasčiūnai.
3. 2020-2022 m. seniūnijos kelių ir gatvių remontą, klojant asfaltbetonio dangą Beržininkų k. atlikti tokiu eiliškumu: Liepų g., Vyturio g., Urėdijos g. atšaka (namo Nr. 2, 4, 6, 8, 10), Parko g.  ir Akacijų g.
4.1. Skirti Kirnaičių kaimo bendruomenei 923,99 eurų projekto kofinansavimui.
4.2. Skirti asociacijai Gasčiūnų kaimo bendruomenė 576,01 eurų projekto kofinansavimui

2019-03-29

1. Pritarti 2018 metų seniūnijos veiklos ataskaitai.
2. Pritarti 2019 metų seniūnijos veiklos planui.

2018-09-11

Siūlyti Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui skirti lėšas bendruomenei „Beržininkai“

2018-07-10

1. Patvirtinti vykdytiną ir finansuotiną veiklą – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti (parkų, sporto ir poilsio aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, kitų vietos bendruomenės teritorijoje esančių poilsio ir rekreacijos vietų tvarkymas ir atnaujinimas, viešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams).
2. Skirti 4 tūkst. eurų Kepalių kaimo Gėlių gatvei asfaltuoti iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto keliams prižiūrėti skirtų lėšų.
3. Skirti Kepalių kaimo bendruomenei „Ašvinė“ 1500 eurų projekto kofinansavimui.

 2018-04-06

1. Seniūnaičių sueigos pirmininku išrinkti Vytautą Valaitį.
2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos numatomas skirti lėšas apie 27 tūkst. eurų panaudoti: a) Kepalių k. Gėlių g. asfaltavimui 16 tūkst. Eur., b) Kelių ir gatvių remontui ir priežiūrai (greideriavimui, sniego valymui) apie 11 tūkst. Eur.
3. Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšas 25 453,00 Eur. panaudoti Kepalių seniūnijos atskirų, probleminių vietų sutvarkymui užpilant skalda, žvyru, asfaltuotų gatvių ir kelių duobių tvarkymui šaltu asfaltu.

2018-02-28

1. Pritarti Kepalių seniūnijos 2017 metų ataskaitai.
2. Pritarti Kepalių seniūnijos 2018 metų veiklos planui.