mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Asmenų skundų ir prašymų priėmimas

Administracinės
paslaugos apibūdinimas

 

Skundą gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, norintis įvardyti viešojo administravimo subjektų veiksmus, neveikimą ar administracinius sprendimus, kuriais galbūt buvo pažeistos asmens teisės ar teisėti interesai.
Laisvos formos prašymą gali pateikti fizinis ar juridinis asmuo, neradęs savivaldybės paslaugų sąraše jam tinkamos paslaugos, tačiau žinantis, kad savivaldybė gali pagal kompetenciją atsakyti.
Skundą ar prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į savivaldybės administraciją, atsiuntus paštu ar elektroniniais ryšiais (el. paštu arba prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų  portalo „Elektroniniai valdžios vartai“).

Skundai ar prašymai raštu, atsiųsti elektroniniais ryšiais, turi būti pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu, arba suformuoti elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą, išskyrus atvejus, kai, nepažeidžiant asmens, kuris kreipiasi, kitų asmenų ar institucijos interesų, į asmenų prašymus galima atsakyti nedelsiant.

Atsakymas į skundą ar prašymą pateikiamas asmeniui tiesiogiai atvykus atsiimti, išsiunčiamas paštu arba elektroniniais ryšiais.

Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės
paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
2. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas 
3. Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklės

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Laisvos formos skundas ar prašymas. Atstovaujamo asmens vardu kreipdamasis asmens atstovas  turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti pati savivaldybės administracija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas) ir nereikalauti iš asmens

Atsižvelgiant į prašymo (skundo) turinį, įvairi informacija ir (ar) dokumentai

Administracinės paslaugos teikėjas

Ginta Viličkė, Kanceliarijos skyriaus sekretorė, tel. (8 426)  69 141, el. p. ginta.vilicke@joniskis.lt 
(antradieniais ir ketvirtadieniais pasibaigus darbo laikui)

Administracinės paslaugos vadovas

Rasa Lapukienė, Kanceliarijos skyriaus vedėja, tel. (8 426)  43 244, el. p. rasa.lapukiene@joniskis.lt

Administracinės paslaugos teikimo trukmė

20 darbo dienų.

Kai dėl objektyvių priežasčių per šį terminą administracinė paslauga negali būti suteikta, savivaldybės institucijos vadovas gali pratęsti administracinės paslaugos suteikimo terminą (skundo ne ilgiau kaip 10 darbo dienų,  prašymo  ne ilgiau kaip 20 darbo dienų).

Administracinės paslaugos kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

Paslauga nemokama

Prašymo forma,
pildymo pavyzdys

Prašymo forma

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Paslauga galutinė

Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

Administracinės paslaugos perkėlimo į internetą lygis – personalizuotas.
Paslaugą galima užsisakyti administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų  portale „Elektroniniai valdžios vartai

Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

Parsisiųsti