mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Projektai

Žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 vystymas, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą

Projekto pavadinimas

Žemės sklypo, esančio Joniškio m., Žemaičių g. 79 vystymas, įrengiant trūkstamą infrastruktūrą

Veiksmų programa

Ekonomikos konkurencingumo didinimo programa

Projekto vykdytojas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

veiklų pradžia:

2021 m. spalio mėn.

veiklų pabaiga:

2023 m. birželio mėn.

Projekto vertė

330 000 Eur.

Finansavimo šaltiniai

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas

Investicinio žemės sklypo patrauklumo didinimas siekiant pritraukti potencialias investicijas ir kurti naujas darbo vietas.

Projekto aprašymas

Pagal parengtą techninę dokumentaciją numatoma: 1) iki žemės sklypo ribos pastatyti lauko inžinerinius tinklus (vandens tiekimo, buitinių nuotekų šalinimo, elektros energijos tiekimo) 2) atlikti dalies žemės sklypo sutvarkymo darbus.

Projekto rezultatas

Įgyvendinus projektą bus išvystyta investuotojams pritraukti reikalinga inžinerinė infrastruktūra.   

Asmuo kontaktams

Artūras Pališkevičius, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. nr. 8 612 95 520, el. p. arturas.paliskevicius@joniskis.lt.