mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Projektai

Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialiniu kompleksu Joniškio raj., Jauniūnų k. statybos užbaigimo darbai

Data

Įvykis

2022-07-26

Pasirašyta monumento ir meninių akcentų įrengimo (skulptoriaus) paslaugų sutartis su Gintautu Lukošaičiu

2022-06-28

Paskelbtas monumento ir meninių akcentų įrengimo (skulptoriaus) paslaugų pirkimas

2022-04-27

Pasirašytas statybvietės perdavimo-priėmimo aktas su UAB „Gigas“

2022-04-26

Pasirašyta I etapo statybos darbų sutartis su UAB „Gigas“

2022-02-23

Paskelbtas I etapo rangos darbų pirkimas

 

Projekto vykdytojas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

veiklų pradžia:

2022 m. II ketvirtis

veiklų pabaiga:

2024 m. III ketvirtis

Projekto vertė

1 060 000 Eur

Finansavimo šaltiniai

LR Valstybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas

Plėsti tautos istorijai reikšmingų kultūros objektų infrastruktūrą Joniškio rajone

Projekto aprašymas

1236 m. rugsėjo 22 d. mūšyje, istorinėje Saulės žemėje, buvo pasiekta Europinės reikšmės pergalė, kuri jau tada įrašė Lietuvą į Europos istoriją ir atvėrė kelius Lietuvos valstybės įsitvirtinimui. Tai pirmoji tokia ryški pergalė per 250 metų trukusį Lietuvos karą su Kryžiuočių bei Kalavijuočių ordinais ir Aukso Orda. Saulės mūšio pergalė primena tūkstantmečius skaičiuojančią laisvės kovų istoriją.

Saulės mūšio lauko vietovė, esanti Joniškio rajone, Jauniūnuose, Tautinio ir Mūšos upelių santakoje – svarbi Lietuvos kultūros paveldo dalis, 1987 m. įrašyta į Respublikos istorijos paminklų sąrašą, o 2003 m. į patikslintą Lietuvos Respublikos Nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašą (unikalus kodas kultūros vertybių registre 16571).

2008 m. buvo pradėtas rengti Saulės mūšio pergalės įamžinimo memorialiniu kompleksu techninis projektas. Rengiant techninį projektą, architektų kolektyvas išnagrinėjo senas topografines nuotraukas, istorinę medžiagą (net 1699 m. saksų kariuomenės rengtą topografinį planą, kuriame pavaizduotas senasis kelias į Šiaulius, jo sankirta su Mūšos upe, šalia tuo metu jau egzistavusi Meškuičių gyvenvietė). Archeologiniais tyrimais įrodyta, kad Saulės mūšio vietoje kadaise buvo užpelkėjęs ežeras. Projekte numatyta, kad viso komplekso koloristika ir medžiagiškumas turėtų būti grindžiamas gamtoje sutinkamais analogais. Sprendimuose vyrautų gamtiniai elementai: vanduo, želdynai, gruntiniai keliukai. Pagal saulės mūšio kroniką – vanduo neatskiriamas elementas tose vietovėse, kitas parko elementas – tiltas – jungiantis vandens telkinį ir žemės žalią plotą. Tame plote planuojama sodinti ąžuolus – lietuviškos stiprybės ir kartu mūšyje su priešais kovojusių lietuvių karių simbolį. Parko viduryje bus įrengta mūšio arena. Tai apskritimo formos sakralinė erdvė. Apskritimo viduryje stovės vertikalė – saulės laikrodžio formos stulpas. Memorialinio parko teritorijoje bus suformuota 7 m. kalva, ant kurios švenčių metu bus deginami laužai. Vienas iš pagrindinių parko akcentų – ąžuolynas. Vienoje tilto pusėje žaliuos ąžuolai, o kitoje iš vandens bus matyti ąžuoliniai kelmai, kurie simbolizuos pralaimėjusią kalavijuočių ordino kariuomenę.

2008-2013 m. buvo atlikta eilė darbų: parengtas sklypo suformavimo detalusis planas, žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektas, techninis darbo projektas (A. Černiausko architektūros studija), atlikti žemės kasimo darbai, tvenkinio ir kūlgrindos įrengimo darbai, įrengta dalis pėsčiųjų takų, 2 automobilių stovėjimo aikštelės, pasodintas parkas, atlikti tvenkinio vandens lygio reguliavimo sistemos įrengimo darbai.

Siekiant užbaigti memorialo įrengimą būtina atlikti šiuos darbus: pastatyti ir įrengti ekspozicijų patalpas, atlikti memorialinio paminklo kalvos suformavimo darbus, įrengti pėsčiųjų takus, atlikti tvenkinio pakrančių sutvirtinimo ir apželdinimo darbus, elektros komunikacijų įrengimą, teritorijos apželdinimo užbaigimą, pagrindinio kelio žvyruota danga įrengimą, saulės laikrodžio formos stulpo, meninių akcentų pastatymą ir kitus būtinus darbus.

Projekto rezultatas

Pastatytas šiuolaikinės visuomenės poreikius atitinkantis kultūros objektas – memorialas Saulės mūšio pergalės įamžinimui.

Projekto įgyvendinimas garantuotų kompleksinį problemų sprendimą: pagerėtų viešųjų erdvių estetinė (vizualinė) vertė, išaugtų visuomeninės infrastruktūros ir  gyvenamosios aplinkos kokybė, gyventojų užimtumas. Atnaujintos teritorijos taptų patrauklesnės ne tik Joniškio rajono bendruomenei, bet bendrai visiems verslo subjektams, svečiams; kultūros infrastruktūros sukūrimas įgalintų efektyviau išnaudoti poilsinį-rekreacinį vietovės potencialą. Minėti veiksniai prisidėtų prie spartesnės regiono ekonominės ir socialinės plėtros.

Pažymėtina, kad viešosios kultūros infrastruktūros kokybė didele dalimi itin sąlygoja bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka. Modernizuojama ar naujai kuriama viešoji infrastruktūra formuoja patrauklią erdvę bendruomenės narių susitikimams, sudaro sąlygas gyventojų verslumo skatinimui, visuomeninių iniciatyvų plėtrai. Projektas, kurio metu planuojama aktualizuoti naują kultūros objektą – memorialą, leis pasiekti reikšmingų socialinių bei ekonominių rezultatų, susijusių su Joniškio rajono aplinkos gerinimu, ir užtikrins aukštą pridėtinę vertę šio rajono gyventojams.

Projekto vadovas

Simonas Mykolaitis, Joniškio rajono savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. Nr. 8 686 88 220, el. p. simonas.mykolaitis@joniskis.lt.