mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Projektai

Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje
Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje

Data

Įvykis

2020-11-16

Pasirašyta Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ finansavimo sutartis tarp Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Projektų valdymo agentūros

 

Projekto pavadinimas:

Saulės fotovoltinės jėgainės diegimas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje

Veiksmų programa:

Klimato kaitos programa

Projekto vykdytojas:

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2021 m. lapkričio mėn.

veiklų pabaiga:

2022 m. gruodžio mėn.

Projekto vertė:

29.766,00  Eur. 

Finansavimo šaltiniai:

Klimato kaitos programos (80 proc.) ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto (20 proc.) lėšos

Projekto tikslas:

Įrengti saulės elektrinę ant pastato stogo ir taip sumažinti išlaidas už elektros energijos vartojimą, padidinti elektros energijos vartojimo efektyvumą ir tuo pačiu prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

Projekto aprašymas:

Įgyvendinant projektą numatoma ant stogo sumontuoti 93 vnt. saulės modulių, kurių įrengtoji galia sieks 30 kW. Bendras modulių užimamas plotas sieks apie 160 m2. Numatoma montuoti stiklas/stiklas tipo monokristalinius modulius. Prognozuojama,

kad saulės elektrinė per metus pagamins 28,764 MWh elektros energijos. Saulės fotovoltinės elektrinės generuojamas elektros energijos kiekis sudarys iki 27,19 proc. nuo bendro savivaldybės administracijos elektros energijos suvartojimo. Prognozuojama, kad bendras išmetamų ŠESD kiekio sumažinimas, t CO2e per

vertinamąjį laikotarpį (20 metų) sudarys 245,6, per metus - 12,28.

Projekto rezultatas:

Sumažintos išlaidos už elektros energijos vartojimą, padidintas elektros energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Projekto vadovas

Eglė Burbienė, Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. Nr. 8 606 11388, el. p. egle.burbiene@joniskis.lt