mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Projektai

Pastato Upytės g. 1, Joniškio m. išorės remontas

PROJEKTO PAVADINIMAS

„Prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai“

PROJEKTO EIGA

Data

Įvykis

2022-09-30

Baigti I etapo darbai. Tvarkomi defektai. Ruošiami dokumentai deklaracijos ekspertiniam tvirtinimui.

2022-03-26

Statybvietė perduota rangovui ir pradėti rangos darbai

2022-03-15

Pasirašyta rangos sutartis su UAB „Gamasta“

2022-03-14

Pasirašyta II etapo darbų deklaracija apie užbaigimą

2022-03-02

Pasirašytas statybvietės perdavimo – priėmimo aktas

2022-02-08

Paskelbtas konkursas dėl projekto „Prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės g. 1, joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai I etapo darbai“

2021-10-22

Vykdomas projektas „Gyvenamosios paskirties pastato, prekybos, administracines ir sandėliavimo paskirties pastatu Upytės g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai kapitalinio remonto I ir III etapų darbai“

2021-06-28

Statybvietė (Upytės g. 1 Joniškis) perduota rangovui UAB „Gamasta“

2021-16-18

Įsigaliojo rangos darbų sutartis su UAB „Gamasta“

2021-05-13

Paskelbtas rangos darbų pirkimas „Gyvenamosios paskirties pastato, prekybos, administracines ir sandėliavimo paskirties pastatu Upytės g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai kapitalinio remonto I ir III etapų darbai“

2021-08-10

Gautas statybą leidžiantis dokumentas

2021-05-21

Gautas tvarkybos darbų leidimas

2021-04-27

Gautas statybos leidimas

2021-03-10

Baigtas rengti  prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai kapitalinio remonto projektas

2020-06-22

Pasirašyta sutartis su UAB „Vakarinis fasadas“ dėl prekybos, administracinės ir sandėliavimo paskirties pastatų Upytės g. 1, Joniškio m., paskirties keitimo į kitos paskirties, jų sujungimo ir pritaikymo bendruomenių veiklai kapitalinio remonto projekto rengimo

APIE PROJEKTĄ

Projekto vykdytojas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Finansavimo šaltiniai

Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Kapitalinio remonto I ir III etapų darbų aprašymas

Suremontuotas pastato fasadas, atnaujintas stogas, nutiesti vandentiekio, buitinių nuotekų ir elektros tinklai.
Sutvarkytos vidaus patalpos, įrengti san. mazgai, gaisrinė, apsauginė signalizacijos.

Darbų vertė 111 000 Eur

Remonto I etapo (užbaigimo) darbų vertė

136 000 Eur

Asmuo kontaktams

Rita Lelionienė, Joniškio rajono savivaldybės administracijos  Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė,
tel. (8 426) 52 091, el. p. rita.lelioniene@joniskis.lt