mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Projektai

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų energinio efektyvumo didinimas

PROJEKTO EIGA

2021-10-01

Parengtas  Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato (Livonijos g. 6, Joniškis) energinio efektyvumo didinimo investicijų projektas ir energijos vartojimo audito ataskaitos

2021-11-10

Parengtas  Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato (Statybininkų g. 3 Joniškis) energinio efektyvumo didinimo investicijų projektas ir energijos vartojimo audito ataskaitos

2021-12-29

Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos „Administracinio“ pastato, Livonijos g. Joniškis, energinio efektyvumo didinimo techninio projekto parengimo paslaugų sutartis

2022-01-31

Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato „Mokykla“ stogo paprastojo remonto aprašo parengimo sutartis

2022-02-03

Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų „Valgykla“, „Sporto salė“ ir „Bendrabutis“ energetinio efektyvumo didinimo techninio darbo projekto parengimo paslaugų sutartis

2022-06-07

Pasirašyta projekto „Mokyklos ir sporto salės pastatų Livonijos g. 6, Joniškyje, paprastasis remontas“ A laidos parengimo sutartis

2022-07-20

Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos „Administracinio“ pastato Livonijos g. 6, Joniškis paprastojo remonto projekto bendrosios ekspertizės paslaugų sutartis

2022-07-26

Pasirašyta Valgyklos ir bendrabučio pastatų Statybininkų g. 3, Joniškyje paprastojo remonto projekto bendrosios ekspertizės paslaugų sutartis

2022-12-12

Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų „Valgykla“ ir „Sporto salė“ paprastojo remonto techninių darbo projektų koregavimo paslaugų sutartis

APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas

Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų energinio efektyvumo didinimas

Projekto vykdytojas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

Veiklų pradžia

2021 m. spalio mėn.

Veiklų pabaiga

2025 m. kovo mėn.

Projekto vertė

1,7 mln. Eur.

Finansavimo šaltiniai

VIPA finansinė priemonė „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui“ ir Savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas

Padidinti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatų energijos vartojimo efektyvumą

Projekto aprašymas

Atlikus pastatų EA duomenų analizę bei skaičiavimus nustatyta, kad pastatų energijos sąnaudos ir išlaidos joms yra viršnorminės, lyginant su pastatų atitinkančių STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ keliamus reikalavimus. Įvertinus pastatų, energijos ir šalto vandens sąnaudų vartojimo dinamiką, išorinių atitvarų šilumines savybes ir būklę, atsižvelgus į vidutinę patalpų oro temperatūrą šildymo sezono metu, bei kitus veiksnius turinčius įtaką pastatų energijos sąnaudoms, būtina diegti kompleksines energijos taupymo priemones (jų paketus), kurios duotų maksimalų energijos taupymo efektą bei kartu padėtų spręsti pastatų būklės gerinimo klausimus bei geriausiai atitiktų norminius reikalavimus.

Projekto rezultatas

Projekto rezultatas – atnaujinti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastatai (5 vnt.). Viešųjų pastatų patalpų bendrasis plotas – 9 835,19 m2. Įgyvendinus projektą, pastatai taps energetiškai efektyvesni, o patalpos išnaudojamos efektyviai bei atitiks statybos ir higienos reikalavimus.

Asmuo kontaktams

Eglė Vilčiauskienė, Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. nr. 8 426 52 091 , el. p. egle.vilciauskiene@joniskis.lt.