mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Projektai

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės paskirties pastatuose

PROJEKTO EIGA

Data

Įvykis

2022-03-18

Baigti Joniškio M. Slančiausko progimnazijos elektrinės montavimo darbai

2022-03-03

Baigti Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos elektrinės montavimo darbai

2022-03-07

Pradėti Joniškio M. Slančiausko progimnazijos saulės elektrinės įrengimo darbai

2022-02-18

Pasirašyta sutartis su UAB „Elmitra“ dėl elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų ant savivaldybės pastato stogo

2022-02-08

Všį Joniškio ligoninė pasirašė sutartį su UAB „Informacinių technologijų pasaulis“ dėl elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų

2022-01-10

Pradėtos Joniškio rajono savivaldybės administracijos saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų viešųjų pirkimų procedūros

2022-01-07

M. Slančiausko progimnazija pasirašė sutartį su  UAB „Ekoenergas“ dėl elektrinės projektavimo ir  įrengimo darbų

2021-12-21

Pradėtos VšĮ Joniškio ligoninės saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų viešųjų pirkimų procedūros

2021-12-09

Pradėtos Joniškio M. Slančiausko progimnazijos saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų viešųjų pirkimų procedūrosPradėtos VšĮ Joniškio ligoninės saulės elektrinės projektavimo ir įrengimo darbų viešųjų pirkimų procedūros

2021-12-02

Joniškio rajono savivaldybės administracija pateikė prašymą Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai išduoti leidimą vykdyti veiklą energetikos sektoriuje

2021-11-16

Joniškio M. Slančiausko progimnazija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Projektų valdymo agentūra pasirašė Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ finansavimo sutartį  dėl Joniškio M. Slančiausko progimnazijos projekto finansavimo

2021-11-16

VšĮ Joniškio ligoninė ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Projektų valdymo agentūra pasirašė Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ finansavimo sutartį  dėl VšĮ Joniškio ligoninės projekto finansavimo

2021-11-16

Joniškio rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Projektų valdymo agentūra pasirašė Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ finansavimo sutartį  dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos projekto finansavimo

2021-07-12

Pasirašyta sutartis su UAB „Elmitra“ dėl elektrinės įrengimo ant Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos stogo.

2021-03-29

Gauta teigiama statinio ekspertizės išvada.

2020-12-31

Pasirašyta Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pastato stogo konstrukcijų ekspertizės sutartis su UAB „Pastatų konstrukcijos“

2020-11-12

Joniškio rajono savivaldybės administracija ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Projektų valdymo agentūra pasirašė Projektų finansavimo Klimato kaitos programos lėšomis teikiant subsidiją sutartį dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos projekto finansavimo

APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas

Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas visuomeninės paskirties pastatuose:

  •  Joniškio „Saulės“ pagrindinė mokykla
  • Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė
  •  Joniškio M. Slančiausko progimnazija
  • Joniškio rajono savivaldybės administracija

Veiksmų programa:

Klimato kaitos programa

Projekto vykdytojas:

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis:

veiklų pradžia:

2021 m. sausio mėn.

veiklų pabaiga:

2022 m. gruodžio mėn.

Projekto vertė:

380,1 tūkst. Eur 

Finansavimo šaltiniai:

Klimato kaitos programos (80 proc.) ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto (20 proc.) lėšos

Projekto tikslas:

Įrengti saulės elektrines ant pastatų stogų ir taip sumažinti išlaidas už elektros energijos vartojimą, padidinti elektros energijos vartojimo efektyvumą ir tuo pačiu prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo.

Projekto aprašymas:

Įgyvendinant projektą numatoma:

  •  Joniškio „Saulės“ pagrindinėje mokykloje įrengti 153,4 kW saulės fotovoltinę elektrinę, kuri prognozuojama per metus pagamins apie 152 tūkst. kWh elektros energijos ir sumažins išmetamų ŠESD kiekį apie 63 t CO2e/metus;
  • VšĮ Joniškio ligoninėje įrengti 136 kW saulės fotovoltinę elektrinę, kuri prognozuojama per metus pagamins apie 133 tūkst. kWh elektros energijos ir sumažins išmetamų ŠESD kiekį apie 55 t CO2e/metus;
  • Joniškio M. Slančiausko progimnazijoje įrengti 35 kW saulės fotovoltinę elektrinę, kuri prognozuojama per metus pagamins apie 33 tūkst. kWh elektros energijos ir sumažins išmetamų ŠESD kiekį apie 14 t CO2e/metus;
  • Joniškio rajono savivaldybės administracijoje įrengti 30 kW saulės fotovoltinę elektrinę, kuri prognozuojama per metus pagamins apie 28 tūkst. kWh elektros energijos ir sumažins išmetamų ŠESD kiekį apie 12 t CO2e/metus;

Projekto rezultatas:

Sumažintos išlaidos už elektros energijos vartojimą, padidintas elektros energijos vartojimo efektyvumas, sumažintas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Projekto vadovas

Eglė Burbienė, Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. Nr. 8 606 11388, el. p. egle.burbiene@joniskis.lt