mobile menu toggle Pradžia
*s*
lt
en

Projektai

Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Joniškio rajono kaimo vietovėse

PROJEKTO PAVADINIMAS

Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Joniškio rajono kaimo vietovėse

PROJEKTO EIGA

Data

Įvykis

2022-03-18

Baigti Joniškio r. Jakiškių ir Maironių k. apšvietimo tinklų atnaujinimo ir plėtros darbai

2021-11-22

Pasirašyta rangos darbų  sutartis su UAB „Aremsa“ dėl Kriukų, Bariūnų ir Milvydžių k. gatvių apšvietimo plėtros darbų

2021-11-15

Pasirašytos Joniškio rajono Šlapakių, Jakiškių, Maironių, Gataučių. Ramoškių, Gaižaičių, Minčaičių ir Stanelių k. gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimo ir plėtros darbų sutartys su UAB „Joniškio mechanizacija“

2021-08-16

Pradėtos rangos darbų pirkimo procedūros.

2021-08-11

Gauti techninių darbo projektų ekspertizės įvertinimai.

2021-05-27

Pasirašytos techninių darbo projektų ekspertizės sutartys su UAB „Darbasta“ ir UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“

2021-03-18

Pasirašyta Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sričių „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“ paramos sutartis tarp Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos ir Joniškio rajono savivaldybės administracijos

2021-02-25

Pasirašyta Joniškio r. Jakiškių,  Maironių Minčaičių,  Gaižaičių Gataučių, Šlapakių,  Kriukų, Stanelių, Milvydžių, Briūnų, Ramoškių gyvenviečių apšvietimo tinklų atnaujinimo ir plėtros techninių darbo projektų parengimo sutartis su UAB „Projektų rengimo centras“.

APIE PROJEKTĄ

Projekto pavadinimas

Apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra Joniškio rajono kaimo vietovėse Nr. 20KI-KS-20-1-06488-PR001

Veiksmų programa

Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa

Projekto vykdytojas

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

veiklų pradžia:

2020 m. kovo mėn.

veiklų pabaiga:

2022 m. gruodžio mėn.

Projekto vertė

183.690,00 Eur

Finansavimo šaltiniai

Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšos, Lietuvos valstybės biudžeto lėšos ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto lėšos

Projekto tikslas

Atnaujinti esamą susidėvėjusią ir įrengti naują gatvių apšvietimo sistemos infrastruktūrą Joniškio rajono kaimiškosiose gyvenvietėse, siekiant pagerinti apšvietimo paslaugos kokybę

Projekto aprašymas

Joniškio rajono kaimo vietovėse teikiama gatvių apšvietimo paslauga yra nekokybiška, neefektyvi. Gatvių apšvietimui naudojami įvairių gamintojų šviestuvai su natrio lempomis, yra pasenę, nusidėvėję bei neefektyviai naudojantys elektros energiją. Kai kuriose gyvenvietėse šviestuvų atramos nutolusios nuo gatvės, netinkamai parinktas jų montavimo kampas, šviestuvus ekranuoja medžiai, todėl tai pačiai gatvės apšvietimo kokybei gauti reikalinga padidinta lempų galia ir reikia vartoti daugiau elektros energijos.

Pagrindinė problema, kurią spręstų projektas – neefektyvi, naudojanti per didelius energijos išteklius, susidėvėjusi, lemianti dideles eksploatacijos sąnaudas bei aplinkos taršą ir nepakankamai išvystyta apšvietimo sistema Joniškio rajono Šlapakių, Jakiškių, Maironių, Gataučių, Kriukų, Bariūnų, Milvydžių, Ramoškių, Gaižaičių, Minčaičių ir Stanelių gyvenvietėse. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengti 189 LED tipo šviestuvai.

Projekto rezultatas

Atnaujinus ir/ar įrengus apšvietimo infrastruktūrą, pagerės matomumas tamsiu paros metu, pagerės sąlygos jaunimo susibūrimams bei jų aktyviam laisvalaikiui, išaugs saugumas gyvenamosiose vietovėse. Bus pagerintos formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigų pasiekiamumas.

Projektas generuos ekonominę naudą, nes bus pagerinta investicinė aplinka ir sukurtos prielaidos vietos verslumui plėtotis bei naujam verslui pritraukti. Taip pat bus patiriami sutaupymai, dėl mažesnių elektros energijos sąnaudų. Įgyvendinus projektą bus prisidedama prie aplinkosauginių problemų sprendimo: bus taupoma elektros energija, sumažės šiltnamio efektą sukeliančių dujų išskiriamas į aplinką kiekis.

Projekto vadovas

Eglė Burbienė, Joniškio rajono savivaldybės Ekonominės plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė, tel. nr. 8 606 11 388, el. p. egle.burbiene@joniskis.lt