Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 38 posėdžio 2011-02-03 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 38 posėdžio 2011-02-03 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

 už

 prieš

susilaikė

1

T-1

Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23

0

1

2

T-2

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

24

0

0

3

T-3

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-7 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinių pavėžėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

1

4

T-4

Dėl Joniškio „Aušros“ gimnazijos nuostatų patvirtinimo

22

2

0

5

T-5

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo“ pakeitimo

24

0

0

6

T-6

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-248 „Dėl Joniškio rajono 2008-2013 m. plėtros plano patvirtinimo“ pakeitimo

22

1

1

7

T-7

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011-2013 metų veiklos plano patvirtinimo

22

0

1

8

T-8

Dėl pritarimo projektui „Žagarės miesto bendrojo plano rengimas“

23

0

0

9

T-9

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T-208 „Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2011 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

10

T-10

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto patvirtinimo

22

0

1

11

T-11

Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo investicijų projektams finansuoti

21

0

2

12

T-12

Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektui finansuoti

22

0

1

13

T-13

Dėl Joniškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2011 m. sąmatos patvirtinimo

22

0

1

14

T-14

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, nuomos sutarties ir gyvenamųjų patalpų perdavimo ir priėmimo akto formų patvirtinimo“ 1.1 punkto pakeitimo ir papildymo

23

0

0

15

T-15

Dėl siūlymo įtraukti į neprivatizuojamų žemių sąrašą žemės sklypą Joniškio rajono savivaldybėje, Skaistgirio seniūnijoje, Reibinių kaime

23

0

0

16

T-16

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo

21

0

2

17

T-17

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo

22

0

1

18

T-18

Dėl kai kurių Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su Joniškio rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisija, pripažinimo netekusiais galios

23

0

0

19

T-19

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių valstybine kolegija

23

0

0

20

T-20

Dėl pritarimo pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Šiaulių universitetu

23

0

0

21

T-21

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-279 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

23

0

0

22

T-22

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo

23

0

0

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ (parsisiųsti)

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions