Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 35 posėdžio 2010-10-21 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 35 posėdžio 2010-10-21 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

 už

 prieš

susilaikė

1.

 T-179

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2009 m. turto ataskaitų patvirtinimo

23

0

0

2.

T-180

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus rezervo lėšų naudojimo taisyklių patvirtinimo

23

0

0

3.

T-181

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010-2012 metų strateginio veiklos plano strateginių tikslų, programų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinių papildymo

23

0

0

4.

T-182

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-131 „Dėl pritarimo projektui „Daugiabučio namo, esančio adresu: M. Slančiausko g. 3A, Joniškyje, rekonstravimas“ pakeitimo

23

0

0

5.

T-183

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-133 „Dėl pritarimo projektui „Daugiabučio namo, esančio adresu: Parko g. 6, Joniškyje, rekonstravimas“ pakeitimo

23

0

0

6.

T-184

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl pritarimo projektui „Daugiabučio namo, esančio adresu: M. Slančiausko g. 1, Joniškyje, rekonstravimas“ pakeitimo

23

0

0

7.

T-185

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Žagarės atodangos Joniškio rajono savivaldybėje tvarkymas“

23

1

0

8.

T-186

Dėl pavadinimo buvusios Joniškio rajono savivaldybės Joniškio miesto sodų bendrijos „Atžalynas“ keliams suteikimo

23

0

0

9.

T-187

Dėl pavadinimo Joniškio rajono savivaldybės Kriukų seniūnijos Nociūnų kaimo gatvei suteikimo

23

0

0

10.

T-188

Dėl pavadinimo Joniškio rajono savivaldybės Joniškio seniūnijos Kalnelio kaimo gatvei suteikimo

23

0

0

11.

T-189

Dėl pavadinimų Joniškio rajono savivaldybės Žagarės seniūnijos Damelių ir Gražaičių kaimų ir Žagarės miesto buvusios sodininkų bendrijos „Žvelgaitis“ keliams suteikimo

23

0

0

12.

T-190

Dėl siūlymo įtraukti į neprivatizuojamų žemių sąrašą žemės sklypą Joniškio rajono savivaldybėje, Kriukų seniūnijoje, Kriukų miestelyje

23

0

0

13.

T-191

Dėl Joniškio rajono savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro visuotiniame dalininkų susirinkime taisyklių patvirtinimo

23

0

0

14.

T-192

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, fondo dydžio nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

23

0

0

15.

T-193

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-114 „Dėl Joniškio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

22

0

1

16.

T-194

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl 2010 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo“ papildymo

23

0

0

17.

T-195

Dėl darbų, finansuojamų iš kelių priežiūros ir plėtros programos 2010 m., sąrašo pakeitimo

23

0

0

18.

T-196

Dėl buto pardavimo Stanislavai Mituzienei

20

0

3

19.

T-197

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo

23

0

0

20.

T-198

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2009 metų veiklos ataskaitos

23

0

0

21.

T-199

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ šilumos kainų dedamųjų nustatymo ir karšto vandens kainos dedamųjų sederinimo

23

0

0

22.

T-200

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto pakeitimų

20

0

2

 

VARDINIO BALSAVIMO LENTELĖ (parsisiųsti)

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions