Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 33 posėdžio 2010-08-05 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 33 posėdžio 2010-08-05 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

 už

 prieš

susilaikė

1.

T-124

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

16

0

5

2.

T-125

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto pakeitimų

19

1

1

3.

T-126

Dėl garantinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartį tarp Finansų ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“

21

0

0

4.

T-127

Dėl Žagarės miesto teritorijos bendrojo plano rengimo

20

0

1

5.

T-128

Dėl pavadinimų Joniškio rajono savivaldybės Saugėlaukio seniūnijos Melnių kaimo gatvėms suteikimo

21

0

1

6.

T-129

Dėl pritarimo teikti prašymą dėl Joniškio sinagogų komplekso Raudonosios sinagogos (23680) salės interjero restauravimo darbų finansavimo

19

0

3

7.

T-130

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Joniškio rajono Maldenių kadastrinės vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“

21

0

1

8.

T-131

Dėl pritarimo projektui „Daugiabučio namo, esančio adresu: M. Slančiausko g. 3A, Joniškyje, rekonstravimas“

20

0

2

9.

T-132

Dėl pritarimo projektui „Daugiabučio namo, esančio adresu: M. Slančiausko g. 1, Joniškyje, rekonstravimas“

19

0

2

10.

T-133

Dėl pritarimo projektui „Daugiabučio namo, esančio adresu: Parko g. 6, Joniškyje, rekonstravimas“

19

0

2

11.

T-134

Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupę

19

0

2

12.

T-135

Dėl savivaldybės mero Romaldo Gadeikio kasmetinių atostogų

21

0

0

13.

T-136

Dėl Dienos socialinės globos asmens namuose teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

21

0

0

14.

T-137

Dėl sutikimo perimti mokyklinį autobusą savivaldybės nuosavybėn

21

0

0

15.

T-138

Dėl Žagarės specialiosios mokyklos nuostatų patvirtinimo

21

0

0

16.

T-139

Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Joniškio sporto centre nustatymo

20

0

1

17.

T-140

Dėl Atleidimo nuo mokesčio už ugdymą neformaliojo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

1

18.

T-141

Dėl Joniškio sporto centro didžiausio kontaktinių savaitinių valandų skaičiaus nustatymo

20

0

1

19.

T-142

Dėl Joniškio jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos buveinės adreso pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

21

0

0

20.

T-143

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl 2010-2011 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose nustatymo“ priedo pakeitimo

21

0

0

21.

T-144

Dėl mokyklinio autobuso perdavimo pagal panaudą Joniškio „Saulės“ pagrindinei mokyklai

19

0

2

22.

T-145

Dėl kompiuterinės įrangos komplektų perdavimo pagal panaudą Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms

21

0

0

23.

T-146

Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo pagal panaudą Joniškio rajono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms

21

0

0

24.

T-147

Dėl valstybės turto pripažinimo nereikalingu, netinkamu naudoti, jo nurašymo ir likvidavimo

21

0

0

25.

T-148

Dėl multimedijos projektorių perėmimo

21

0

0

26.

T-149

Dėl Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

21

0

0

27.

T-150

Dėl valstybės turto perėmimo

21

0

0

28.

T-151

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

21

0

0

29.

T-152

Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės nuosavybėn

21

0

0

30.

T-153

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų priemonių patikslinimo

21

0

0

31.

T-154

Dėl įpareigojimų uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio vandenys“

21

0

0

32.

T-155

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Joniškio rajono komunalinių atliekų tvarkymo plano ir atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ 2 punkto pakeitimo

21

0

0

33.

T-156

Dėl pritarimo dalyvauti Baltijos jūros regiono tarpvalstybinio bendradarbiavimo programos projekte „Transforming rural regions by launching scenarios, new narratives and attractive urban design

20

0

1

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions