Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 32 posėdžio 2010-06-03 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 32 posėdžio 2010-06-03 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

 už

 prieš

susilaikė

 1.

T-90

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto pakeitimų

 19

 1

 1

 2.

T-91

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 4 d. sprendimo Nr. T-5 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2010 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

19

1

1

 3.

T-92

Dėl 2010 m. neapmokestinamųjų žemės sklypų dydžių nustatymo ir atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

20

0

1

4.

T-93

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010-2012 metų strateginio veiklos plano strateginių tikslų, programų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinių papildymo

20

0

1

5.

T-94

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2008-2013 metų plėtros plano priemonės pavadinimo pakeitimo

21

0

0

6.

T-95

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos

20

0

1

7.

T-96

Dėl 2010 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

21

0

0

8.

T-97

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T-165 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo

19

0

2

 9.

T-98

Dėl Vidos ir Darijaus Ercupų šeimynos likvidavimo

21

0

0

10.

T-99

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-234 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo

21

0

0

11.

T-100

Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo pagal panaudą Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

20

1

0

 12.

T-101

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

21

0

0

13.

T-102

Dėl buto pardavimo Zenonui Šepečiui

20

1

0

14.

T-103

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo

21

0

0

15.

T-104

Dėl fizinių asmenų atleidimo nuo 2010 metų vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

20

0

1

16.

T-105

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro organizuojamiems didelių gabaritų atliekų surinkimo ir biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aikštelių įrengimo Joniškio rajone Bariūnų kaime darbams

20

0

0

17.

T-106

Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudėties pakeitimo

20

0

1

18.

T-107

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

19

0

2

19.

T-108

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio veiklos plano suderinimo

18

0

3

20.

T-109

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio nustatymo

17

0

4

21.

T-110

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ veiklos plano suderinimo

16

1

4

22.

T-111

Dėl savivaldybės turto investavimo

20

0

1

23.

T-112

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, nuomos sutarties ir gyvenamųjų patalpų perdavimo ir priėmimo akto formų patvirtinimo“ 1.1 punkto pakeitimo

19

0

2

24.

T-113

Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo

21

0

0

25.

T-114

Dėl Joniškio kultūros centro teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo

20

0

1

26.

T-115

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų reorganizavimo“ papildymo

21

0

0

 27.

T-116

Dėl Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių sudarymo ir priėmimo į jas tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

1

28.

T-117

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. kovo 18 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl 2010-2011 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose nustatymo“ priedo pakeitimo

20

1

1

29.

T-118

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo

19

1

1

30.

T-119

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-64 „Dėl prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams“ pakeitimo

21

0

0

31.

T-120

Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Edmundui Baltakiui

18

0

2

32.

T-121

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero Romaldo Gadeikio nemokamų atostogų

20

0

0

33.

T-122

Dėl projekto „Joniškio rajono savivaldybės kelių, gatvių ir šaligatvių rekonstrukcija ir remontas 2010-2012 m.“

18

1

1

 34.

 T-123

Dėl priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus nustatymo Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotojai Rimantei Misiūnienei

 19

 0

 0

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions