Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 31 posėdžio 2010-04-22 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 31 posėdžio 2010-04-22 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-65

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto pakeitimų

19

1

1

2.

T-66

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimo Nr. T-276 „Dėl pritarimo projektams pagal priemonę „Investicijos į ikimokyklinio ugdymo įstaigas“ papildymo

21

0

0

3.

T-67

Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Žagarės socialinių paslaugų centro nestacionarių socialinių paslaugų plėtra“

21

0

0

4.

T-68

Dėl pritarimo rengti ir įgyvendinti projektą „Dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugų neįgaliesiems plėtra Joniškio rajone“

18

0

2

5.

T-69

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-229 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo ir Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ir teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

21

0

0

6.

T-70

Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2009 metų ataskaitai

21

0

0

7.

T-71

Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2009 metų ataskaitos patvirtinimo

21

0

0

8.

T-72

Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų patvirtinimo

21

0

0

9.

T-73

Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo

21

0

0

10.

T-74

Dėl sutikimo parduoti turtą

19

1

1

11.

T-75

Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudą Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinei tarnybai

21

0

0

12.

T-76

Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos buveinės pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

21

0

0

13.

T-77

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio vandenys“ ir jos įstatinio kapitalo padidinimo

21

0

0

14.

T-78

Dėl pritarimo įgyvendinti viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro projektą „Didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių įrengimas“

21

0

0

15.

T-79

Dėl rengiamų pagal priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos efektyvumą“ projektų prioritetinių veiklų ir finansavimo šaltinių nustatymo

20

0

0

16.

T-80

Dėl Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio „Vyšniukas“ nuostatų patvirtinimo

21

0

0

17.

T-81

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešosios bibliotekos kai kurių filialų veiklos nutraukimo ir jos nuostatų patvirtinimo

22

0

0

18.

T-82

Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus nuostatų patvirtinimo

22

0

0

19.

T-83

Dėl Joniškio kultūros centro nuostatų ir jo teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo

22

0

0

20.

T-84

Dėl Žagarės kultūros centro nuostatų ir jo teritorinių padalinių sąrašo patvirtinimo

22

0

0

21.

T-85

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

19

1

2

22.

T-86

Dėl Žagarės socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimo

21

0

1

23.

T-87

Dėl pritarimo sudaryti bendradarbiavimo sutartį

22

0

0

24.

T-88

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2009 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

21

0

0

 25.

 T-89

Dėl Joniškio sporto mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Joniškio sporto centro nuostatų patvirtinimo

 17

 2

 3

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions