Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 30 posėdžio 2010-03-18 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 30 posėdžio 2010-03-18 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento
  Nr.

Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-32

Dėl Joniškio rajono švietimo įstaigų reorganizavimo

21

0

2

2.

T-33

Dėl 2010-2011 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose nustatymo

21

0

2

3.

T-34

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl Mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

1

4.

T-35

Dėl mokesčio už neformalųjį švietimą Joniškio meno mokykloje nustatymo

21

1

1

5.

T-36

Dėl Joniškio sporto mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Joniškio sporto centro nuostatų patvirtinimo

16

3

5

6.

T-37

Dėl darbo grupės sudarymo

17

0

4

7.

T-38

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. T-245 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos tvarkymo“ 2 punkto pakeitimo

23

0

1

8.

T-39

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko atleidimo nuo 2009 m. nekilnojamojo turto mokesčio

22

0

1

9.

T-40

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-18 „Dėl pritarimo projektui „Dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugų neįgaliesiems plėtra ir kokybės gerinimas Joniškio mieste“ 1 punkto pakeitimo

22

0

1

10.

T-41

Dėl pritarimo rengti projektą „Šilumos ūkio specialiojo plano rengimas“

22

0

1

11.

T-42

Dėl Joniškio rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano rengimo

22

0

2

12.

T-43

Dėl siūlymo įtraukti Joniškio rajono savivaldybės Skaistgirio miestelio žemės sklypą į neprivatizuojamų žemių sąrašą

24

0

0

13.

T-44

Dėl Joniškio rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudėties pakeitimo ir papildymo

24

0

0

14.

T-45

Dėl pavadinimų Joniškio rajono savivaldybės Saugėlaukio seniūnijos gatvėms suteikimo

24

0

0

15.

T-46

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-47 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės įmonių ir savivaldybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo“ pakeitimo ir papildymo

23

1

0

16.

T-47

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontroliuojamų uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių tarnybinių atlyginimų

23

0

1

17.

T-48

Dėl Joniškio rajono specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2009 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

24

0

0

18.

T-49

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

24

0

0

19.

T-50

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

24

0

0

20.

T-51

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn

24

0

0

21.

T-52

Dėl sutikimo perimti Žagarės specialiosios mokyklos steigėjo (savininko) teises, pareigas ir turtą

24

0

0

22.

T-53

Dėl buto pardavimo Nidai Bračienei

24

0

0

23.

T-54

Dėl turto perėmimo

23

0

0

24.

T-55

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Sveikatos priežiūros organizavimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

1

25.

T-56

Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro mokamų paslaugų kainų patvirtinimo

21

0

2

26.

T-57

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-233 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo

22

0

1

27.

T-58

Dėl Joniškio rajono savivaldybės peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

21

0

2

28.

T-59

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo pakeitimo

19

0

4

29.

T-60

Dėl Žagarės socialinių paslaugų centro Senelių globos skyriaus panaikinimo

20

2

1

30.

T-61

Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

0

31.

T-62

Dėl Transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais tvarkos aprašo patvirtinimo

20

2

1

32.

T-63

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių mokymo 2010 metais prioritetų

21

0

2

33.

T-64

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero Romaldo Gadeikio nemokamų atostogų

23

0

0

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions