Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 29 posėdžio 2010-02-04 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 29 posėdžio 2010-02-04 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento
 Nr.

Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-1

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010-2012 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo

22

0

0

2.

T-2

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010 metų biudžeto patvirtinimo

20

0

2

3.

T-3

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo 2009 m. investiciniams projektams finansuoti“ pakeitimo ir papildymo

21

0

1

4.

T-4

Dėl Joniškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo programos įvykdymo 2009 m. ataskaitos patvirtinimo

22

0

0

5.

T-5

Dėl Joniškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2010 m. sąmatos patvirtinimo

22

0

0

6.

T-6

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-98 „Dėl pavedimo vykdyti Joniškio rajono savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtus įgaliojimus“ papildymo

22

0

0

7.

T-7

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2002 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos nuostatų“ pakeitimo

22

0

0

8.

T-8

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-32 „Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

0

9.

T-9

Dėl tarnybinio atlyginimo ir tarifinio atlygio priedų dydžių nustatymo švietimo įstaigų darbuotojams

22

0

0

10.

T-10

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių“ papildymo

22

0

0

11.

T-11

Dėl sporto klubų atleidimo nuo mokesčio už sporto salių nuomą

22

0

0

12.

T-12

Dėl Joniškio rajono švietimo centro nuostatų pakeitimo ir papildymo

20

0

1

13.

T-13

Dėl Mokinio krepšelio lėšų paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

21

0

0

14.

T-14

Dėl rengiamų pagal priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos efektyvumą“ projektų prioritetinių veiklų nustatymo

20

0

0

15.

T-15

Dėl Joniškio rajono savivaldybės objektų, finansuojamų pagal Lietuvos automobilių Kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programą vietiniams keliams tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2009 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

22

0

0

16.

T-16

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

22

0

0

17.

T-17

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2010 metų priemonių patvirtinimo

22

0

0

18.

T-18

Dėl valstybės turto paėmimo ir perdavimo pagal panaudą Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

22

0

0

19.

T-19

Dėl sutikimo perimti turtą

22

0

0

20.

T-20

Dėl įgaliojimo atstovauti Joniškio rajono savivaldybei viešojoje įstaigoje Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centre

22

0

0

21.

T-21

Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų perdavimo, nuomos ir perleidimo tvarkos aprašų patvirtinimo

22

0

0

22.

T-22

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugsėjo 3 d. sprendimo Nr. T-192 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

0

23.

T-23

Dėl pritarimo dalyvauti Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo abipus sienos programos projekte „Mokymosi visą gyvenimą tobulinant verslo valdymo įgūdžius ir kvalifikaciją tinklo kūrimas Latvijos-Lietuvos pasienyje“

22

0

0

24.

T-24

Dėl Socialinio darbo su socialinės rizikos šeimomis ir vaikais tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

0

25.

T-25

Dėl Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir jos skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

0

26.

T-26

Dėl Joniškio garbės piliečio pažymėjimo ir kortelės formų patvirtinimo

22

0

0

27.

T-27

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010-2011 metų korupcijos prevencijos programos patvirtinimo

21

0

0

28.

T-28

Dėl Kontrolės komiteto 2010 metų veiklos programos patvirtinimo

21

0

0

29.

T-29

Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų tarnybinių automobilių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

0

30.

T-30

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl išmokos kanceliarijos, pašto, telefono ir transporto išlaidoms, susijusioms su tarybos nario veikla, dydžio patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

31.

T-31

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero Romaldo Gadeikio kasmetinių atostogų

23

0

0

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions