Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 27 posėdžio 2009-11-19 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 27 posėdžio 2009-11-19 sprendimų sąrašas

 Nr.

 Dokumento Nr.

 Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

 už

 prieš

 susilaikė

1.

T-242

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pakeitimų

19

1

1

2.

T-243

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko atleidimo nuo 2009 metų nuomos mokesčio už valstybinę žemę

17

0

5

3.

T-244

Dėl leidimo viešajai įstaigai Joniškio ligoninei paimti ilgalaikę paskolą

17

0

5

4.

T-245

Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų centralizuotos apskaitos tvarkymo

17

2

3

5.

T-246

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-206 „Dėl finansavimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto, jei nevykdomas savivaldybės biudžeto pajamų planas, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

1

6.

T-247

Dėl Joniškio rajono savivaldybės slaugos ir socialinių paslaugų bendro teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

19

1

1

7.

T-248

Dėl socialinės priežiūros paslaugų teikimo socialinės rizikos šeimoms funkcijų perdavimo

18

1

2

8.

T-249

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 16 d. sprendimo Nr. T-10 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punkto pakeitimo

20

0

1

9.

T-250

Dėl socialinių paslaugų teikimo Joniškio krizių centre ir nakvynės namuose tvarkos aprašo papildymo ir pakeitimo

21

0

1

10.

T-251

Dėl pritarimo projektui „Elektroninės demokratijos stiprinimas Šiaulių mieste ir regione“

20

0

2

11.

T-252

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2010 metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo

21

0

1

12.

T-253

Dėl kompleksiškai Europos Sąjungos lėšomis tvarkomos Joniškio miesto urbanistinės teritorijos patvirtinimo

22

0

0

13.

T-254

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys tikrinami remiantis kompetentingų institucijų turima informacija, patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

0

14.

T-255

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, pareigybių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo

22

0

0

15.

T-256

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolieriaus, kontrolės ir audito tarnybos valstybės tarnautojų, savivaldybės administracijos vidaus audito skyriaus vedėjo, vidaus auditorių, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų vertinimo komisijos narių tarnybinės veiklos vertinimo komisijos sudarymo

22

0

0

16.

T-257

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 8 d. sprendimo Nr. T-232 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo“ pakeitimo

22

0

0

17.

T-258

Dėl hidrotechninių statinių perėmimo patikėjimo teise

20

0

2

18.

T-259

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo ir perdavimo pagal panaudą Gaižaičių pagrindinei mokyklai

22

0

0

19.

T-260

Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo sudėties pakeitimo

22

0

0

20.

T-261

Dėl Darbų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, 2009 m. sąrašo pakeitimo

22

0

0

21.

T-262

Dėl Darbų, papildomai finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, 2009 m. sąrašo pakeitimo

21

0

1

22.

T-263

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“ papildymo

19

0

2

23.

T-264

Dėl Žagarės komandos įsteigimo Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinėje tarnyboje, nekilnojamojo turto, ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo

22

0

0

24.

T-265

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų nustatymo“ pakeitimo

22

0

0

25.

T-266

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotojos Rimantės Misiūnienės kasmetinių ir nemokamų atostogų

21

0

0

26.

T-267

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero Romaldo Gadeikio nemokamų atostogų

21

0

0

27.

T-268

Dėl Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželio nuostatų patvirtinimo

22

0

0

28.

T-269

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-126 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių“ papildymo ir pakeitimo

21

0

1

29.

T-270

Dėl pritarimo investiciniam projektui „Joniškio rajono Mikšiūnų tvenkinio hidrotechninių statinių rekonstrukcija“

21

0

1

30.

T-271

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Joniškio rajono Skaistgirio seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“

22

0

0

31.

T-272

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Joniškio rajono Gataučių seniūnijos dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“

22

0

0

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions