Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 26 posėdžio 2009-10-08 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 26 posėdžio 2009-10-08 sprendimų sąrašas

 Nr.

 Dokumento Nr.

 Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

 už

 prieš

 susilaikė

1.

T-219

Dėl Joniškio rajono 2009 metų biudžeto pakeitimų

20

0

3

2.

T-220

Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio

21

0

2

3.

T-221

Dėl Nuomos mokesčio už valstybinę žemę administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

1

4.

T-222

Dėl garantinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartį tarp Finansų ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio

22

0

1

5.

T-223

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl 2009-2010 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose nustatymo“ priedo pakeitimo

22

0

1

6.

T-224

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų, susijusių su ugdymo įstaigų vadovų pareigybių aprašymais, pripažinimo netekusiais galios

21

0

2

7.

T-225

Dėl tarnybinio atlyginimo ir tarifinio atlygio priedų dydžių nustatymo švietimo įstaigų darbuotojams

20

0

3

8.

T-226

Dėl Sveikatos priežiūros organizavimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

0

9.

T-227

Dėl pritarimo dalyvauti vietos projektuose

23

0

0

10.

T-228

Dėl pritarimo projektui „Patalpų pritaikymas socialiniam būstui (Vilniaus g. 47C)“

19

1

3

11.

T-229

Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Joniškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo ir Joniškio rajono savivaldybės viešųjų vietų, kuriose galima prekiauti ar teikti paslaugas, sąrašo patvirtinimo

20

0

3

12.

T-230

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų priemonių patikslinimo

20

0

3

13.

T-231

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-135 „Dėl taisyklių, susijusių su Joniškio rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo patvirtinimo“ 1.1 punkto pakeitimo

18

0

5

14.

T-232

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ šilumos bazinių kainų ir karšto vandens kainų dedamųjų nustatymo (įsigalioja nuo lapkričio 1 d.)

18

0

5

15.

T-233

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų patvirtinimo (įsigalioja nuo lapkričio 1 d.)

20

0

3

16.

T-234

Dėl Joniškio rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo

23

0

0

17.

T-235

Dėl Informacijos, susijusios su galimomis korupcijos apraiškomis, priėmimo iš asmenų Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

21

0

2

18.

T-236

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2008 metų veiklos ataskaitos

19

0

3

19.

T-237

Dėl Joniškio kultūros centro tarybos sudarymo

17

0

4

20.

T-238

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės apdovanojimų“ pakeitimo

21

0

1

21.

T-239

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-169 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės administracijoje nustatymo“ pakeitimo

19

0

3

22.

T-240

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Joniškio rajono Ąžuolynės kadastro vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“

21

0

0

23.

T-241

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Joniškio rajono Kirnaičių kadastro vietovės dalies melioracijos statinių rekonstrukcija“

21

0

0

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions