Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 25 posėdžio 2009-08-27 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 25 posėdžio 2009-08-27 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento
 Nr.

Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

 už

 prieš

susilaikė

1.

T-183

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. vasario 12 d. sprendimo Nr. T-27 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto asignavimų pakeitimų tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

20

0

2

2.

T-184

Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžeto specialiųjų programų sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

2

3.

T-185

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto pakeitimų

20

0

2

4.

T-186

Dėl garantinių įsipareigojimų pagal paskolos sutartį tarp Finansų ministerijos ir uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“

22

0

0

5.

T-187

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-23 „Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo 2009 m. investiciniams projektams finansuoti“ papildymo

19

1

2

6.

T-188

Dėl ilgalaikės paskolos iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ėmimo investicijų projektams finansuoti

20

1

1

7.

T-189

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

22

0

0

8.

T-190

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2010-2012 m. veiklos plano metmenų patvirtinimo

22

0

1

9.

T-191

Dėl pritarimo projektui „Vieningos finansų apskaitos valdymo sistemos, atitinkančios viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus sukūrimas ir diegimas Joniškio rajono savivaldybės administracijoje“

23

0

0

10.

T-192

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais formos patvirtinimo“ 1.1 punkto pakeitimo

23

0

0

11.

T-193

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-170 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo tvarkos“ pakeitimo

23

0

0

12.

T-194

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-142 „Dėl pritarimo projektui „Švėtės upės dalies Žagarės mieste būklės gerinimas“ 2 punkto pakeitimo

21

1

1

13.

T-195

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 18 d. sprendimo Nr. T-141 „Dėl pritarimo projektui „Purvės upės dalies Joniškio mieste būklės gerinimas“ 2 punkto pakeitimo

20

1

1

14.

T-196

Dėl pritarimo projektui „Joniškio rajono Rudiškių seniūnijos administracinio pastato rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

22

0

0

15.

T-197

Dėl pritarimo projektui „Joniškio rajono Satkūnų seniūnijos administracinio pastato rekonstrukcija ir viešosios infrastruktūros sutvarkymas“

23

0

0

16.

T-198

Dėl Joniškio rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo

22

0

1

17.

T-199

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio“ pakeitimo

23

0

0

18.

T-200

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-202 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolierės Almos Žukauskytės perkėlimo į aukštesnes pareigas“ pakeitimo

23

0

0

19.

T-201

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-80 „Dėl Joniškio rajono švietimo centro dalyvavimo praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programose“ papildymo

23

0

0

20.

T-202

Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties su Veru miesto savivaldybe pasirašymo

23

0

0

21.

T-203

Dėl siūlymo įtraukti Joniškio rajono savivaldybės Skaistgirio miestelio žemės sklypą į neprivatizuojamų žemių sąrašą

23

0

0

22.

T-204

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-269 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo ir jos nuostatų bei darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

23

0

0

23.

T-205

Dėl Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

23

0

0

24.

T-206

Dėl pritarimo projektui „Joniškio miesto Draugystės, Putinų, Šviesos, Beržų, Viestarto, Žiemgalių, Skilvionių, Skabio ir Nameisio gatvių rekonstrukcija ir plėtra“

22

0

1

25.

T-207

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. T-117 „Dėl pritarimo projektui „Joniškio miesto gatvių: Mokyklos, Laisvosios, K. Vaitekūno, Šiaulių Senosios-Turgaus, rekonstrukcija ir plėtra" 2 punkto pakeitimo

22

0

1

26.

T-208

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį Plikiškių kaimo bendruomenei „Šaltinis“

21

0

1

27.

T-209

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-253 „Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio autobusų parkui ir jos įstatinio kapitalo didinimo“ 3 punkto pakeitimo

21

0

1

28.

T-210

Dėl patalpų Pašvitinio g. 21, Joniškyje, ir Miesto aikštėje 40, Žagarėje, nuomos

18

0

4

29.

T-211

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2009-2014 metų investicijų plano naujos redakcijos suderinimo

20

0

3

30.

T-212

Dėl Leidimų atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23

0

0

31.

T-213

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai

23

0

0

32.

T-214

Dėl turto perdavimo patikėjimo teise Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželiui

23

0

0

33.

T-215

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Joniškio psichikos sveikatos centrui

23

0

0

34.

T-216

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Joniškio kultūros centrui

23

0

0

35.

T-217

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero pavaduotojos Rimantės Misiūnienės kasmetinių atostogų

23

0

0

36.

T-218

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero Romaldo Gadeikio nemokamų atostogų

23

0

0

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions