Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 21 posėdžio 2009-04-16 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 21 posėdžio 2009-04-16 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

T-56

Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių pakeitimo

21

0

0

2.

T-57

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-38 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano papildymo 3 priedu“ pakeitimo

20

0

0

3.

T-58

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-39 „Dėl mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

20

0

0

4.

T-59

Dėl 2009-2010 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose nustatymo

20

0

0

5.

T-60

Dėl Joniškio rajono Bariūnų pagrindinės mokyklos likvidavimo

19

0

1

6.

T-61

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jurdaičių vaikų darželio likvidavimo

19

0

1

7.

T-62

Dėl laidavimo už uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio imamą kreditą

18

0

1

8.

T-63

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. spalio 18 d. sprendimo Nr. T-206 „Finansavimo iš Joniškio rajono savivaldybės biudžeto, jei nevykdomas savivaldybės biudžeto pajamų planas, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

18

0

0

9.

T-64

Dėl prašymo paimti žemę visuomenės poreikiams

19

0

0

10.

T-65

Dėl pavadinimų Joniškio rajono savivaldybės Dargių, Pročiūnų ir Stanelių kaimų gatvėms suteikimo

20

0

0

11.

T-66

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Gataučių seniūnijos Niūraičių kaimo Rygos gatvės pradžios taško keitimo

20

0

0

12.

T-67

Dėl gatvės Joniškyje pavadinimo keitimo

19

0

1

13.

T-68

Dėl Joniškio rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo žemėtvarkos schemos patvirtinimo

20

0

0

14.

T-69

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 10 d. sprendimo Nr. T-138 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo“ pakeitimo

20

0

0

15.

T-70

Dėl siūlymo įtraukti sklypus į neprivatizuojamų žemių sąrašą

20

0

0

16.

T-71

Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos sudėties pakeitimo

19

0

0

17.

T-72

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2008-2013 metų plėtros plano papildymo ir pakeitimo

17

0

3

18.

T-73

Dėl pritarimo projektui „Dienos socialinės globos ir užimtumo sutrikusio intelekto vaikams ir asmenims, vyresniems kaip 21 metai, centro ir teikiamų paslaugų plėtra, jų prieinamumo ir kokybės gerinimas“

13

2

5

19.

T-74

Joniškio rajono savivaldybės 2009-2011 metų strateginio veiklos plano priemonių suvestinių pakeitimo

17

3

0

20.

T-75

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T-154 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo ir nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo

19

0

1

21.

T-76

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimu Nr. T-68 patvirtintų Joniškio rajono bažnyčių rėmimo fondo nuostatų pakeitimo

18

0

2

22.

T-77

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos viešųjų pirkimų viešinimo savivaldybės interneto svetainėje tvarkos aprašo patvirtinimo

14

3

2

23.

T-78

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. blandžio 26 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero ir mero pavaduotojo darbo užmokesčio“ papildymo

14

2

2

24.

T-79

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T-185 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės etikos komisijos sudarymo“ papildymo

19

0

1

25.

T-80

Dėl Joniškio rajono savivaldybės įmonės Žagarės vaistinės veiklos nutraukimo

19

0

1

26.

T-81

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2009 m. socialinių paslaugų plano patvirtinimo

13

3

4

27.

T-82

Dėl Gerdos Norušaitienės paskyrimo Joniškio kultūros centro direktoriaus pareigoms

19

0

0

28.

T-83

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros ir meno tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo

17

0

1

29.

T-84

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymo patvirtinimo

20

0

0

30.

T-85

Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos vykdymo 2008 metų ataskaitos patvirtinimo

17

0

3

31.

T-86

Dėl Joniškio rajono savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2008 metų ataskaitos patvirtinimo

20

0

0

32.

T-87

Dėl 2009 metų Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos patvirtinimo

20

0

0

33.

T-88

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2009-2014 metų investicijų plano derinimo

18

0

1

34.

T-89

Dėl Joniškio rajono savivaldybės paramos gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti fondo 2008 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

17

0

2

35.

T-90

Dėl Joniškio rajono specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2008 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

19

0

0

36.

T-91

Dėl sutikimo perimti mokymo įrangą

20

0

0

37.

T-92

Dėl patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kriukų kaimo bendruomenei „Šešėvė“

16

0

4

38.

T-93

Dėl sutikimo perimti turtą

19

0

0

39.

T-94

Dėl panaudos sutarties atnaujinimo

19

0

0

40.

T-95

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-108 „Dėl turto perėmimo“ pakeitimo

14

0

6

41.

T-96

Dėl inžinerinių tinklų perdavimo pagal panaudos sutartį

17

0

2

42.

T-97

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-246 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės institucijų, įstaigų, įmonių pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys tikrinami remiantis kompetentingų institucijų turima informacija, patvirtinimo“ papildymo

19

0

0

43.

T-98

Dėl pavedimo vykdyti Joniškio rajono savivaldybės tarybos paprastajai kompetencijai priskirtus įgaliojimus

17

0

3

44.

T-99

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-70 „Dėl atstovų į Lietuvos savivaldybių asociacijos suvažiavimą išrinkimo“ pakeitimo

19

0

1

45.

T-100

Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo

13

0

7

46.

T-101

Dėl Žagarės miesto vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros specialiojo plano patvirtinimo

20

0

0

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions