Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 20 posėdžio 2009-02-19 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 20 posėdžio 2009-02-19 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

Balsavimo rezultatai

 už

 prieš

susilaikė

1.

T-6

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2008-2013 metų plėtros plano priemonės pavadinimo pakeitimo

21

0

0

2.

T-7

Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinių pavežėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

21

0

0

3.

T-8

Dėl asignavimų Joniškio rajono savivaldybės administracijos seniūnijoms paskirstymo kriterijų patvirtinimo

19

0

2

4.

T-9

Dėl Lietuvos vardo tūkstantmečio minėjimo renginių Joniškio rajone programos patvirtinimo

19

0

2

5.

T-10

Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

1

6.

T-11

Dėl Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo ir Maisto prekių talonų skyrimo tvarkos aprašų patvirtinimo

20

0

1

7.

T-12

Dėl Socialinių paslaugų teikimo Joniškio krizių centre ir nakvynės namuose tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

1

8.

T-13

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Paramos verslui paslaugų tobulinimas Joniškio ir Duobelės rajonuose bendradarbiaujant Latvijos-Lietuvos pasienyje“

21

0

0

9.

T-14

Dėl Joniškio „Saulės“ vidurinės mokyklos dalyvavimo bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų rekonstravimo ir aprūpinimo mokymo priemonėmis 2009-2012 metų programoje

17

0

4

10.

T-15

Dėl Respublikinės tautodailininkų tapybos darbų parodos Adomo Varno premijai laimėti organizavimo nuostatų pakeitimo

19

0

2

11.

T-16

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 22 d. sprendimo Nr. T-96 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo“ 6, 7 ir 10 punktų pripažinimo netekusiais galios

18

0

3

12.

T-17

Dėl pritarimo dalyvauti projekte „Įgalinanti partnerystė, didinant darbuotojų kompetenciją, krizių ir krizinių situacijų šeimose sprendimui, Šiaulių regione“

21

0

0

13.

T-18

Dėl pritarimo projektui „Dienos socialinės globos ir užimtumo paslaugų neįgaliesiems plėtra ir kokybės gerinimas Joniškio mieste“

21

0

0

14.

T-19

Dėl Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro programų patvirtinimo

21

0

0

15.

T-20

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2009-2011 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo

17

1

3

16.

T-21

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto patvirtinimo

16

2 (nebalsavo)

3

17.

T-22

Dėl laidavimo už uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio vandenys“ imamą kreditą

18

0

1

18.

T-23

Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo 2009 m. investiciniams projektams finansuoti

17

0

2

19.

T-24

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos nuostatų pakeitimo

19

0

0

20.

T-25

Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos nuostatų pakeitimo

19

0

0

21.

T-26

Dėl Joniškio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesių komandų nustatymo

19

0

0

22.

T-27

Dėl Joniškio rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių herbų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

0

23.

T-28

Dėl leidimo vykdyti rekonstrukcijos darbus

20

0

0

24.

T-29

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. rugsėjo 13 d. sprendimo Nr. 75 „Dėl VšĮ Joniškio greitosios medicinos pagalbos stoties teikiamų mokamų pacientų pervežimo paslaugų kainų nustatymo“ laikymo netekusiu galios

20

0

0

25.

T-30

Dėl Joniškio rajono valdybos 2000 m. liepos 14 d. sprendimo Nr. 189 „Dėl mokamų asmens sveikatos paslaugų kainų patvirtinimo“ ir Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. rugpjūčio 12 d. sprendimo Nr. T-120 „Dėl viešosios įstaigos Joniškio ligoninės mokamų paslaugų kainų nustatymo“ laikymo netekusiais galios

20

0

0

26.

T-31

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos leidimo Joniškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui stoti į steigiamą Visuomenės sveikatos biurų asociaciją

20

0

0

27.

T-32

Dėl Mokinių nemokamo maitinimo Joniškio rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo

20

0

0

28.

T-33

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos apeliacinės komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento tvirtinimo

20

0

0

29.

T-34

Dėl priedų prie tarnybinių atlyginimų Joniškio rajono gimnazijų, „Saulės“ vidurinės, jaunimo ir suaugusiųjų mokyklų vadovams nustatymo

20

0

0

30.

T-35

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2008 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo

20

0

0

31.

T-36

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2009 metų priemonių patvirtinimo

20

0

0

32.

T-37

Dėl patalpų skyrimo Lietuvos Respublikos Seimo nariui

20

0

0

33.

T-38

Dėl buto pardavimo Onai Stanislavai Žemaitytei

20

0

0

34.

T-39

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Viešajai įstaigai Joniškio turizmo ir verslo informacijos centrui

20

0

0

35.

T-40

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir turto perdavimo Joniškio rajono švietimo centrui patikėjimo teise

20

0

0

36.

T-41

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. T-254 „Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigoms“ pakeitimo ir papildymo

20

0

0

37.

T-42

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Joniškio kultūros centrui

20

0

0

38.

T-43

Dėl Joniškio rajono savivaldybės objektų, finansuojamų pagal Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generalinio direktoriaus patvirtintą Kelių priežiūros ir plėtros programą vietiniams keliams tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2008 metų programos priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo

20

0

0

39.

T-44

Dėl pritarimo pasirašyti trišalę sutartį „Dėl funkcijų, užduočių ir atsakomybės paskirstymo įgyvendinant projektą „Ventos-Lielupės upės baseino investicinės programos I paketo projektas“

20

0

0

40.

T-45

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-8 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje esančių sveikatos priežiūros įstaigų gydytojų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

20

0

0

41.

T-46

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

20

0

0

42.

T-47

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio butų ūkiui ir įstatinio kapitalo padidinimo

20

0

0

43.

T-48

Dėl Kontrolės komiteto 2008 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

20

0

0

44.

T-49

Dėl Kontrolės komiteto 2009 metų veiklos programos patvirtinimo

15

1

4

45.

T-50

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos narių mokymo 2009 metais prioritetų

20

0

0

46.

T-51

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gegužės 17 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijos sudarymo“ pakeitimo

20

0

0

47.

T-52

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolieriaus tarnybos pavadinimo pakeitimo ir Joniškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos nuostatų patvirtinimo

14

0

5

48.

T-53

Dėl savivaldybės mero Romaldo Gadeikio kasmetinių atostogų

20

0

0

49.

T-54

Dėl Stefanijos Šniukienės atleidimo iš Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigų

19

0

1

50.

T-55

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo paskyrimo

18

0

2

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions