Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 18 posėdžio 2008-12-18 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 18 posėdžio 2008-12-18 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

T-237

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto programų patvirtinimo“ pakeitimo

2. 

T-238

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto pakeitimų

3.

T-239

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio

4.

T-240

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-162 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2009-2011 m. veiklos plano metmenų patvirtinimo“ papildymo

5.

T-241

Dėl pritarimo dalyvauti Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos projekte „Pagalbos šeimoms sistemos plėtra Valgundės ir Joniškio rajonų kaimiškose vietovėse“

6.

T-242

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 21 d. sprendimo Nr. T-145 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

7. 

T-243

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos funkcijų perdavimo seniūnijoms

8.

T-244

Dėl Joniškio rajono savivaldybės seniūnijų gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo į seniūnaitijas patvirtinimo

9.

T-245

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, fondo dydžio nustatymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

10.

T-246

Dėl Joniškio rajono savivaldybės institucijų, įstaigų ir įmonių pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys asmenys tikrinami remiantis kompetentingų institucijų turima informacija, patvirtinimo

11.

T-247

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-253 „ Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų asmenų su sunkia negalia socialinei globai Joniškio rajono savivaldybės socialinėse įstaigose finansuoti, naudojimo

tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

12.

T-248

Dėl Joniškio rajono bažnyčių rėmimo fondo komisijos sudėties pakeitimo

13.

T-249

Dėl Vytauto Baltramaičio paskyrimo Joniškio rajono savivaldybės Kriukų pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms

14.

T-250

Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo mokytojams, gydytojams ir slaugytojams, socialiniams darbuotojams ir jų padėjėjams, auklėtojams ir jų padėjėjams, kultūros ir meno darbuotojams, dirbantiems kaimuose ir miesteliuose esančiose darbovietėse, tvarkos aprašo patvirtinimo

15.

T-251

Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių įsigijimo, nuomos ir naudojimo Joniškio rajono savivaldybės įmonėse, įstaigose, viešosiose įstaigose, kurių dalininkė (ar savininkė) yra savivaldybės taryba, taisyklių patvirtinimo

16.

T-252

Dėl gyvenamųjų namų Žemaitės g. 2, 4 ir Žemaičių kvartalo katilinės centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų patvirtinimo

17.

T-253

Dėl ilgalaikio materealiojo turto perdavimo uždarajai akcinei bendrovei Joniškio autobusų parkui ir jos įstatinio kapitalo didinimo

18.

T-254

Dėl nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigoms

19.

T-255

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centrui

20.

T-256

Dėl ilgalaikio materialiojo turto perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Joniškio ligoninei ir viešajai įstaigai Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centrui

21.

T-257

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Maldenių kaimo bendruomenei

22.

T-258

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Mekių kaimo bendruomenei

23.

T-259

Dėl nekilnojamo turto privatizavimo

24.

T-260

Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto S. Dariaus ir S. Girėno g. 1, Kriukuose, pripažinimo nereikalingu, nurašymo ir likvidavimo

25.

T-261

Dėl nekilnojamo turto perdavimo patikėjimo teise Joniškio rajono savivaldybės Jono Avyžiaus viešajai bibliotekai

26.

T-262

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Stungių kaimo bendruomenei

27.

T-263

Dėl valstybės projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Joniškyje“ finansavimo užtikrinimo

28.

T-264

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-161 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo

29.

T-265

Dėl Joniškio rajono savivaldybės strateginės plėtros komisijos sudarymo

30.

T-266

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Joniškio rajono savivaldybės administracijoje pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

31.

T-267

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions