Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 16 posėdžio 2008-10-16 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 16 posėdžio 2008-10-16 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

T-191

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio prašymo atleisti nuo nekilnojamojo turto mokesčio

2. 

T-192

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento pakeitimo

3.

T-193

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento naujos redakcijos projekto rengimo komisijos sudarymo

4.

T-194

Dėl pritarimo projektui „Patrauklios ir sveikos aplinkos kūrimas vaikų darželiuose „Zvaninš“ ir „Vyšniukas“ sėkmingam įtaigų bendradarbiavimui užikrinti“

5.

T-195

Dėl pritarimo, kad būtų rengiamas Kepalių nuotekų tinklų ir vandens geležies šalinimo įrenginių statybos investicinis projektas

6.

T-196

Dėl malkų vidutinės kainos skaičiuojant būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijas nustatymo

7.

T-197

Dėl siūlymo įtraukti sklypus į neprivatizuojamų žemių sąrašą

8.

T-198

Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudėties pakeitimo

9.

T-199

Dėl 2008-2013 metų Joniškio rajono transporto infrastruktūros plėtros galimybių studijos patvirtinimo

10.

T-200

Dėl darbų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, 2008 m. sąrašo pakeitimo

11.  

T-201

Dėl darbų, papildomai finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos, 2008 m. sąrašo pakeitimo

12.

T-202

Dėl atstovavimo uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ visuotiniame akcininkų susirinkime ir valdyboje

13.

T-203

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ 2009-2011 metų investicijų suderinimo

14.

T-204

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2008 metų priemonių patikslinimo

15.

T-205

Dėl savivaldybės turto perdavimo

16.

T-206

Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto Plikiškių kaime, Satkūnų seniūnijoje, pripažinimo nereikalingu, nurašymo ir likvidavimo

17.

T-207

Dėl Joniškio rajono savivaldybės turto Kęstučio g. 1A, Žagarėje,  pripažinimo nereikalingu, nurašymo ir likvidavimo

18.

T-208

Dėl ilgalaikio materialiojo turto pirkimo

19.

T-209

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl 2008-2009 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose nustatymo“ priedo pakeitimo

20.

T-210

Dėl Joniškio rajono Bariūnų vaikų darželio buveinės adreso pakeitimo

21.

T-211

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Jurdaičių darželio-mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

22.

T-212

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Joniškio kultūros rūmų pavadinimo pakeitimo ir nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo“ pakeitimo

23.

T-213

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-239 „Dėl Joniškio kultūros centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

24.

T-214

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-238 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Žagarės kultūros centro įsteigimo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

25.

T-215

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gruodžio 1 d. sprendimo Nr. T-238 „Dėl Žagarės kultūros centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

26.

T-216

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimą Nr. T-146 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Joniškio rajono savivaldybės administracijoje pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

27. 

T-217

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo“ pakeitimo

28.

T-218

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-76 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo

29.

T-219

Dėl dotacijos  uždarajai akcinei bendrovei „Joniškio vandenys“ skyrimo

30.

T-220

Dėl Joniškio rajono Kriukų pagrindinės mokyklos direktoriaus Vaclovo Martinaičio atleidimo iš pareigų

31.

T-221

Dėl Vaclovo Martinaičio paskyrimo Joniškio Mato Slančiausko gimnazijos direktoriaus pareigoms

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions