Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 14 posėdžio 2008-07-10 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 14 posėdžio 2008-07-10 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

T-115

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2007 metų biudžeto įvykdymo apyskaitos patvirtinimo

2.

T-116

Dėl laidavimo už uždarosios akcinės bendrovės Joniškio autobusų parko imamą paskolą

3.

T-117

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio ir uždarosios akcinės bendrovės Žagarės komunalinio ūkio valstybinės žemės nuomos mokesčio skolos

4.

T-118

Dėl Stasės Ramonienės atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

5.

T-119

Dėl Vaclovo Puidoko atleidimo nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio

6.

T-120

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos mokamų paslaugų įkainių nustatymo

7.

T-121

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto pakeitimų

8.

T-122

Dėl socialinės globos paslaugų, teikiamų Joniškio rajono savivaldybės tarybos įsteigtose socialinėse įstaigose, kainų patvirtinimo

9.

T-123

Dėl maksimalaus trumpalaikės ar ilgalaikės socialinės globos išlaidų finansavimo Joniškio rajono gyventojams dydžio nustatymo

10.

T-124

Dėl Žagarės socialinių paslaugų centro teikiamų socialinių paslaugų sąrašo ir įkainių patvirtinimo

11. 

T-125

Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašų patvirtinimo

12.

T-126

Dėl Joniškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo

13.

T-127

Dėl Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo patvirtinimo

14.

T-128

Dėl „Aušros“ gimnazijos direktoriaus Algimanto Budrio atleidimo iš pareigų

15.

T-129

Dėl Joniškio rajono savivaldybei papildomai skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo

16.

T-130

Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutais tarifų nustatymo

17.

T-131

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Joniškio rajono komitetui

18.

T-132

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Stupurų kaimo bendruomenei

19.

T-133

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai „Gataučių bendruomenė“

20.

T-134

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl turto perėmimo“ pakeitimo

21.

T-135

Dėl taisyklių, susijusių su Joniškio rajono savivaldybės ir valstybės turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo, patvirtinimo

22.

T-136

Dėl Joniškio rajono savivaldybės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų išpirkimo tvarkos aprašo patvirtinimo

23.

T-137

Dėl Joniškio rajono savivaldybės lėšų želdynams ir želdiniams saugoti, tvarkyti, želdynams kurti ir naujiems želdiniams veisti skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo

24.

T-138

Dėl Joniškio rajono savivaldybės nuolatinės statybos komisijos sudarymo

25.

T-139

Dėl pavadinimų Joniškio rajono savivaldybės Žagarės seniūnijos Rukuižių kaimo gatvėms suteikimo

26.

T-140

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Bertaučių kaimo tvenkinio teritoriją įtraukti į neprivatizuojamų žemių sąrašą

27.

T-141

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. vasario 9 d. sprendimo Nr. T-16 „Dėl Joniškio rajono etninės kultūros globos tarybos nuostatų patvirtinimo“ papildymo

28.

T-142

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios

29.

T-143

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo

30.

T-144

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kovos su korupcija programos įgyvendinimo 2008-2010 metų priemonių plano patvirtinimo

31.

T-145

Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos

32.

T-146

Dėl pritarimo projektui „Centralizuotų sterilizacinių Latvijos Zemgalės regiono ir Lietuvos Šiaulių krašto ligoninėse rekonstrukcija“

33.

T-147

Dėl pritarimo projektui „Verslo ir inovacijų skatinimas ir plėtra Latvijos ir Lietuvos pasienyje“

34.

T-148

Dėl pritarimo projektui „Aplinkos kokybės gerinimas Lielupės upės baseino teritorijose“

35.

T-149

Dėl pritarimo projektui „Amatų tinklo kūrimas Latvijos ir Lietuvos pasienyje“

36.

T-150

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Joniškio ligoninės projektui „Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės Vaikų skyriaus ir vaikų priėmimo kabineto modernizavimas“

37.

T-151

Dėl pritarimo projektui „Joniškio „Aušros“ gimnazijos stadiono rekonstrukcija“

38.

T-152

Dėl pritarimo projektui „Lietuvos-Latvijos pasienio kelio Blankenfeldė-Vaineikiai rekonstrukcija“

39.

T-153

Dėl pritarimo projektui „Joniškio viešosios bibliotekos Vilniaus g. 3, Joniškyje, rekonstravimas“

40.

T-154

Dėl pritarimo projektui „Pastato, esančio Livonijos g. 26, Joniškyje, rekonstravimas, pritaikant muziejui“

41.

T-155

Dėl pritarimo vietos veiklos grupės parengtai Vietos plėtros 2008-2014 m. strategijai

42.

T-156

Dėl pritarimo projektui „Raudonosios sinagogos Joniškyje atstatymas ir pritaikymas kultūrinei veiklai“

43.

T-157

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-14 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2008 metų biudžeto programų patvirtinimo“ pakeitimo

44.

T-158

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-183 „Dėl personalo valdymo funkcijų priskyrimo savivaldybės administracijos direktoriui savivaldybės biudžetinėse ir viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose“ papildymo

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions