Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 13 posėdžio 2008-05-22 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 13 posėdžio 2008-05-22 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

T-81

Dėl trumpalaikės paskolos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto

2.

T-82

Dėl neapmokestinamųjų žemės skypų dydžių nustatymo ir atleidimo nuo žemės ir valstybinės žemės nuomos mokesčio

3.

T-83

Dėl privatizavimo fondo lėšų 2008 m. sklypo Žagarės kultūros centro pastato rekonstrukcijos projektui įgyvendinti

4.

T-84

Dėl kaimo turizmo, nakvynės ir pusryčių bei turistinės stovyklos paslaugų teikimo pažymėjimo išdavimo Joniškio rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo

5.

T-85

Dėl individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, 2008 metų fiksuotų pajamų mokesčio dydžių patvirtinimo

6.

T-86

Dėl pritarimo, kad būtų rengiamas Joniškio laisvalaikio ir sporto komplekso investicinis projektas

7.

T-87

Dėl Joniškio r. sav Žagarės miesto komercinių ir gamybinių teritorijų zonų nustatymo kompleksiniu urbanistiniu-ekologiniu požiūriu schemos ir kompleksinių urbanistinių-ekologinių koeficientų žemės kainai skaičiuoti patvirtinimo

8.

T-88

Dėl Gerdos Kinderienės paskyrimo Joniškio rajono Rudiškių pagrindinės mokyklos direktoriaus pareigoms

9.

T-89

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d.  sprendimo Nr. T-65  „Dėl 2008-2009 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose nustatymo“ priedo pakeitimo

10.

T-90

Dėl Joniškio jaunimo mokyklos pavadinimo pakeitimo ir nuostatų patvirtinimo

11.

T-91

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. birželio 26 d. sprendimo Nr. T-108  „Dėl savivaldybės vardu gautos labdaros (paramos) skyrimo tvarkos“ pakeitimo

12.

T-92

Dėl Joniškio  rajono savivaldybės tarybos narių delegavimo į savivaldybės labdaros (paramos) priėmimo ir apskaitos nuolatinę komisiją

13.

T-93

Dėl kategorijų suteikimo Joniškio rajono kultūros centrams tvarkos aprašo patvirtinimo

14.

T-94

Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Sofijai Jonaitytei

15.

T-95

Dėl Joniškio garbės piliečio vardo suteikimo Algimantui Lopui

16.

T-96

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų pakeitimo

17.

T-97

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-54  „Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo“ pakeitimo

18.

T-98

Dėl buto pardavimo

19.

T-99

Dėl Joniškio rajono savivaldybės paramos  gyvenamiesiems namams, butams statyti arba pirkti fondo 2007 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

20.

T-100

Dėl Joniškio rajono specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo 2007 m. lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

21.

T-101

Dėl gyvenamojo namo pardavimo

22.

T-102

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio teikiamų pirties paslaugų kainų patvirtinimo

23.

T-103

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d.  sprendimo Nr. T-168  „Dėl turto prėmimo“ pakeitimo

24.

T-104

Dėl buitinių pavojingų atliekų surinkimo punkto ir įrangos perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centrui

25.

T-105

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Joniškio psichikos sveikatos centrui

26.

T-106

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Joniškio socialinių paslaugų ir užimtumo centrui

27.

T-107

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kontrolieriaus 2007 metų veiklos ataskaitos

28.

T-108

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 26 d. spremdimo Nr.T-67  „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

29.

T-109

Dėl kontrolės komiteto 2007 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

30.

T-110

Dėl kontrolės komiteto 2008 metų veiklos programos patvirtinimo

31.

T-111

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Joniškio rajono sergančiųjų cukriniu diabetu klubui  „Viltis“

32.

T-112

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T-147  „Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos struktūros pakeitimo ir patvirtinimo“ pakeitimo

33.

T-113

Dėl Joniškio rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarties su Kapyliaus rajono savivaldybe pasirašymo

34.

T-114

Dėl Joniškio rajono savivaldybės adminstracijos direktoriaus 2007 metų veiklos ataskaitos

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions