Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 12 posėdžio 2008-04-10 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 12 posėdžio 2008-04-10 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento Nr.

Dokumento pavadinimas

1.

T-56

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2008 m. biudžeto programų patvirtinimo

2.

T-57

Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo 2008 m. investiciniams projektams finansuoti

3.

T-58

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2008 m. biudžeto pakeitimų

4.

T-59

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2008-2010 m. veiklos plano patvirtinimo

5.

T-60

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. sausio 31 d. sprendimo Nr. T-2 pakeitimo

6.

T-61

Dėl Joniškio rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo

7.

T-62

Dėl pritarimo rengti žemės sklypo suformavimo Kriukų kapinėms praplėsti detalųjį planą

8.

T-63

Dėl pritarimo rengti vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros tarp Lankaičių kaimo, Reibinių kaimo ir Skaistgirio miestelio specialųjį planą

9.

T-64

Dėl Joniškio rajono savivaldybės parkų, skverelių ir kitų teritorijų įtraukimo į neprivatizuojamų žemių sąrašą

10

T-65

Dėl 2008-2009 mokslo metų klasių komplektų ir piešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose nustatymo

11.

T-66

Dėl Joniškio rajono švietimo centro nuostatų naujos redakcijos patvirtinimo

12.

T-67

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugpjūčio 10 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl Joniškio rajono švietimo centro direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo

13.

T-68

Dėl Joniškio rajono bažnyčių rėmimo fondo įsteigimo, fondo nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo

14.

T-69

Dėl Joniškio rajono savivaldybės transporto paslaugų teikimo specialiaisiais automobiliais taisyklių patvirtinimo

15.

T-70

Dėl pritarimo sudaryti bendradarbiavimo sutartį

16.

T-71

Dėl įmonių, besiverčiančų šilumos, kurios kainos yra reguliuojamos, tiekimo veikla, investicinių planų derinimo su Joniškio rajono savivaldybės taryba tvarkos aprašo patvirtinimo

17.

T-72

Dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros plano Joniškio rajone rengimo

18.

T-73

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-56 „Dėl įgaliojimų balsuoti viešosios įstaigos Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centro dalininkų susirinkime“ 4 ir 5 punktų pripažinimo netekusiais galios

19.

T-74

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Žagarės regioninio parko direkcijai

20.

T-75

Dėl turto perėmimo

21.

T-76

Dėl valstybės turto perėmimo

22.

T-77

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl turto perėmimo“ pakeitimo

23.

T-78

Dėl patalpų Pašvitinio g. 21, Joniškyje, nuomos

24.

T-79

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. T-262 „Dėl akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijų perdavimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise“ pakeitimo

25.

T-80

Dėl Joniškio rajono švietimo centro dalyvavimo praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programoje

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions