Joniškio rajono savivaldybė Savivaldybė Teisinė informacija Teisės aktai Tarybos sprendimai VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 11 posėdžio 2008-02-28 sprendimų sąrašas

VI šaukimo Joniškio r. savivaldybės tarybos 11 posėdžio 2008-02-28 sprendimų sąrašas

Nr.

Dokumento numeris

Dokumento pavadinimas

1.

T-31

Dėl ilgalaikės paskolos paėmimo 2008 m. investiciams projektams finansuoti

2.

T-32

Dėl 2007 m. Joniškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo programos įvykdymo ataskaitos patvirtinimo

3.

T-33

Dėl Joniškio rajono savivaldybės privatizavimo fondo 2008 m. sąmatos patvirtinimo

4.

T-34

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2007 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. T-146 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, Joniškio rajono savivaldybės administracijoje pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo

5.

T-35

Dėl administracinės komisijos prie Joniškio rajono savivaldybės tarybos sudėties pakeitimo

6.

T-36

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. T-82  „Dėl dalyvavimo viešosios įstaigos Žagarės viešbutuko veikloje dalininko teisėmis ir dalininko įnašo“ pakeitimo

7.

T-37

Dėl mokinių priėmimo į Joniškio  „Saulės“ vidurinės mokyklos bendrabutį ir mokėjimo už Joniškio  „Saulės“ vidurinės mokyklos bendrabutyje gyvenančių mokinių maitinimą tvarkos aprašų patvirtinimo

8.

T-38

Dėl Joniškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrojo plano papildymo 3 priedu

10.

T-39

Dėl mokinių priėmimo į Joniškio rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo

 11.

T-40

Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos meno ir kultūros kūrėjams paskyrimo

12.

T-41

Dėl Joniškio rajono savivaldybės kultūros centrų akreditavimo komisijos sudarymo ir jos veiklos nuostatų patvirtinimo

13.

T-42

Dėl antikorupcijos komisijos darbo reglamento patvirtinimo

14.

T-43

Dėl Joniškio rajono Žagarės vaikų lopšelio-darželio  „Vyšniukas“ nuostatų patvirtinimo

 15.

T-44

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apaugos rėmimo specialiosios programos 2007 metų ataskaitos apie programos priemonių vykdymą patvirtinimo

16.

T-45

Dėl Joniškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2008 metų priemonių patvirtinimo

17.

T-46

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2007 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosos programos lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo

18.

T-47

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2007 metų visuomenės sveikatos rėmimo specialiosos programos patvirtinimo

19.

T-48

Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir i šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo

20.

T-49

Dėl Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių gyvenamųjų patalpų nuomos administravimo nuostatų patvirtinimo

21.

T-50

Dėl Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo, nuomos sutarties ir gyvenamųjų patalpų perdavimo ir priėmimo akto formų patvirtinimo

22.

T-51

Dėl statomo daugiabučio gyvenamojo namo pirkimo

23.

T-52

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Skaistgirio miestelio bendruomenei

24.

T-53

Dėl turto perėmimo

25.

T-54

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo

26.

T-55

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions