VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 26 posėdžio 2013-10-10 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo, informacijos pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1.

-

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai, reikalavimai:

 

1. 2013 m. rugsėjo 19 d. teikimas Nr. 3-51 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

 

2. 2013 m. rugsėjo19 d. teikimas Nr. 3-54 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-99“;

 

3. 2013 m. rugsėjo 19 d. reikalavimas Nr. 4-69 „Dėl Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo 12 straipsnio 11 dalies, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 1 punktu patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių 14 punkto 14.2, 14.3, 14.4 papunkčių vykdymo“.

-

-

-

2.

T-145

Dėl Joniškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2012 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo

19

0

0

3.

T-146

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinių rinkliavų už leidimo prekiauti, teikti paslaugas, organizuoti komercinius renginius viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

0

4.

T-147

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

0

5.

T-148

Dėl Joniškio rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybos sudarymo

19

0

0

6.

T-149

Dėl Bendrųjų socialinių ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo ir mokėjimo už šias paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo

18

0

0

7.

T-150

Dėl Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

19

0

0

8.

T-151

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-204 „Dėl Mokinių vežiojimo organizavimo ir važiavimo išlaidų kompensavimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

17

1

1

9.

T-152

Dėl pritarimo Joniškio rajono savivaldybės švietimo sektoriaus kolektyvinei sutarčiai

19

0

0

10.

T-153

Dėl Joniškio rajono savivaldybės stipendijos Aušrai Petrauskienei paskyrimo

19

0

0

11.

T-154

Dėl pritarimo dalyvauti partnerio teisėmis projekte „Satkūnų melioracijos statinių naudotojų asociacijos ir valstybinių melioracijos sistemų bei jų statinių rekonstrukcija“

18

0

0

12.

T-155

Dėl siūlymo įtraukti į neprivatizuojamų žemių sąrašą žemės sklypą Joniškio rajono savivaldybėje, Žagarės seniūnijoje, Žiurių kaime

19

0

0

13.

T-156

Dėl Žagarės miesto teritorijos raidos koncepcijos tvirtinimo

19

0

0

14.

T-157

Dėl vietos gyventojų apklausos skelbimo

19

0

0

15.

T-158

Dėl Joniškio rajono savivldybės tarybos sprendimų, susijusių su išorinės reklamos įrengimu, pripažinimo netekusius galios

19

0

0

16.

T-159

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 30 d. sprendimo Nr. T-102 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. balandžio 10 d. sprendimo Nr. T-68 „Dėl Joniškio rajono bažnyčių rėmimo fondo įsteigimo, fondo nuostatų ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo

19

0

0

17.

T-160

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 22 d. sprendimo Nr. T-226 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos sudarymo“ 2 punkto pakeitimo

19

0

0

18.

T-161

Dėl Joniškio rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo

19

0

0

19.

T-162

Dėl Specialiojo daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos sudėties pakeitimo

19

0

0

20.

T-163

Dėl Vietinės rinkliavos nustatymo už leidimo atlikti žemės darbus Joniškio rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose (gatvėse, šaligatviuose, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose) ir šių leidimų išdavimo tvarkos aprašo pakeitimo

19

0

0

21.

T-164

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio karšto vandens kainos dedamųjų nustatymo

19

0

0

22.

T-165

Dėl uždarosios akcinės bendrovės Joniškio butų ūkio šilumos kainos dedamųjų antriesiems šilumos bazinės kainos dedamųjų galiojimo metams nustatymo

19

0

0

23.

T-166

Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Fortum Joniškio energija“ karšto vandens kainos dedamųjų suderinimo

16

0

3

24.

T-167

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. lapkričio 18 d. sprendimo Nr. T-212 „Dėl Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusius galios

19

0

0

25.

T-168

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugsėjo 23 d. sprendimo Nr. T-168 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo

19

0

0

26.

T-169

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo Nr. T-150 „Dėl valstybės turto perėmimo“ pakeitimo

19

0

0

27.

T-170

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

19

0

0

28.

T-171

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-46 „Dėl Joniškio rajono savivaldybei skirtų Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo ir iš šios programos finansuojamų darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

18

0

1

29.

T-172

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. T-92 „Dėl Triukšmo Joniškio rajono viešosiose vietose prevencijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

20

0

0

30.

T-173

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2006 m. rugsėjo 14 d. sprendimo Nr. T-157 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą“ pakeitimo

11

6

3

 

POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠAS

Puslapis „2013-10-10“ paskutinį kartą atnaujintas 2013-10-28 18.47.50

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions