VII šaukimo Joniškio rajono savivaldybės tarybos 25 posėdžio 2013-09-12 sprendimų sąrašas

Klausimo eilės Nr.

Sprendimo Nr.

Sprendimo, informacijos pavadinimas

Balsavimo rezultatai

prieš

susilaikė

1

-

Vyriausybės atstovo Šiaulių apskrityje teikimai, reikalavimai:

 

1. 2013 m. liepos 9 d. reikalavimas Nr. 4-56 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 15 straipsnio įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-10-17 nutarimo Nr. 1226 „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos rengimo“ 3 punkto vykdymo“;

 

2. 2013 m. liepos 12 d. reikalavimas Nr. 4-60 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 13 straipsnio 1 dalies, 2 dalies 2 punkto ir Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro 1997-04-28 įsakymo Nr. 150 1 punktu patvirtintų Keleivinio kelių transporto kontrolės nuostatų 2.2 punkto vykdymo“;

 

3. 2013 m. rugpjūčio 12 d. reikalavimas Nr. 4-62 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 5 punkto vykdymo“;

 

4. 2013 m. rugpjūčio 30 d. reikalavimas Nr. 4-66 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 37 straipsnio 6 dalies įgyvendinimo“;

 

5. 2013 m. rugsėjo 11 d. reikalavimas Nr. 4-67 „Dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 2 punkto įgyvendinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtinto Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų įstaigų interneto svetainėms aprašo 14.2 ir 17 punktų įgyvendinimo“.

-

-

-

2.

T-113

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-52 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudarymo ir jų sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

18

0

0

3.

T-114

Dėl Joniškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų 2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

18

0

0

4.

T-115

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto įvykdymo ataskaitų rinkinio patvirtinimo

18

0

0

5.

T-116

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

18

0

0

6.

T-117

Dėl 2012 m. Joniškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos patvirtinimo

18

0

0

7.

T-118

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2013 metų biudžeto pakeitimų

18

0

0

8.

-

Informacija apie Joniškio rajono savivaldybės 2013 m. biudžeto vykdymą 2013 m. birželio 30 d.

-

-

-

9.

T-119

Dėl pritarimo projektui „Baltosios sinagogos pritaikymas visuomenės poreikiams“

18

0

0

10.

T-120

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2013–2015 metų veiklos plano programų strateginių tikslų, programų, priemonių ir priemonių išlaidų suvestinių papildymo

18

0

0

11.

T-121

Dėl Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

18

0

0

12.

T-122

Dėl Joniškio rajono savivaldybės 2013–2014 m. neįgaliųjų socialinės integracijos programos patvirtinimo

18

0

0

13.

T-123

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-26 „Dėl Telkimo visuomenei naudingai veiklai Joniškio rajone atlikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

18

0

0

14.

T-124

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. T-53 „Dėl Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teikimo Joniškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo“ pakeitimo

18

0

0

15.

T-125

Dėl įgaliojimų suteikimo Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui

17

0

1

16.

T-126

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Joniškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

18

0

0

17.

T-127

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo“ pakeitimo

14

2

2

18.

T-128

Dėl Joniškio vaikų lopšelio-darželio „Saulutė“ nuostatų patvirtinimo

18

0

0

19.

T-129

Dėl 2013–2014 mokslo metų pradžios ir trukmės Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo švietimo mokyklose ir ugdymo pagal neformaliojo švietimo programas pradžios bendrojo ugdymo mokyklose

17

0

1

20.

T-130

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-33 „Dėl 2013–2014 mokslo metų klasių komplektų ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus bei prašymų mokytis priėmimo laiko Joniškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose nustatymo“ priedo pakeitimo

18

0

0

21.

T-131

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2010 m. birželio 3 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus teikiamų atlygintinų paslaugų sąrašo ir kainų patvirtinimo“ papildymo

18

0

0

22.

T-132

Dėl gatvių pavadinimų ir geografinių charakteristikų keitimo

18

0

0

23.

T-133

Dėl Joniškio rajono savivaldybės energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo

17

2

0

24

T-134

Dėl naujų abonentų, išskyrus vartotojus, prijungimo prie viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros įmokos nustatymo

18

0

1

25.

T-135

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo ir perdavimo pagal panaudą uždarajai akcinei bendrovei Joniškio autobusų parkui

19

0

0

26.

T-136

Dėl valstybės turto perėmimo ir perdavimo pagal panaudą Joniškio r. Žagarės gimnazijai

19

0

0

27.

T-137

Dėl buto su priklausiniais pardavimo Gražinai Erminienei

19

0

0

28.

T-138

Dėl Joniškio rajono savivaldybės socialinio būsto plėtros

19

0

0

29.

T-139

Dėl atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio

19

0

0

30.

T-140

Dėl valstybinės kelių transporto kontrolės vykdymo

19

0

0

31.

T-141

Dėl Darbų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos 2013 m., sąrašo pakeitimo

15

0

3

32.

T-142

Dėl Joniškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-113 „Dėl Joniškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už gyvūnų registravimą ir laikymą daugiabučiuose namuose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

19

0

0

33.

T-143

Dėl vidaus sandorio sudarymo ir uždarosios akcinės bendrovės Joniškio komunalinio ūkio paslaugų įkainių už komunalinių atliekų surinkimą ir transportavimą patvirtinimo

16

0

3

34.

T-144

Dėl Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Voldemaro Bandžiuko tarnybinio nusižengimo

10

2

7

 

POSĖDŽIO VAIZDO ĮRAŠAS

Kontaktai

Biudžetinė įstaiga
Joniškio rajono savivaldybės administracija
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre
Kodas 288712070
Livonijos g. 4, 84124 Joniškis
Tel. (8 426)  69 142
Faks. (8 426)  69 143
El. paštas savivaldybe@joniskis.lt

ASMENŲ PRIĖMIMAS

Paieška svetainėje

Sprendimas: Coral solutions